۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا » مقالات حقوقی

افزایش جرم و جنایت در آمریکا

عنوان مقاله : بحران ملي افزايش جرم و جنايت در آمريكا نویسنده : داريوش وفاقي مارشال مك لوهان از متفكران آمريكائي درباره وسائل ارتباط جمعي و تمدن ناشي از اين وسائل در عصر ما عقايد جالب توجهي دارد او ميگويد انسان عقل گرا در فرهنگ غربي ما انساني است بصري, بنظر او انسان غربي نميخواهد […]

عنوان مقاله : بحران ملي افزايش جرم و جنايت در آمريكا
نویسنده : داريوش وفاقي


مارشال مك لوهان از متفكران آمريكائي درباره وسائل ارتباط جمعي و تمدن ناشي از اين وسائل در عصر ما عقايد جالب توجهي دارد او ميگويد انسان عقل گرا در فرهنگ غربي ما انساني است بصري, بنظر او انسان غربي نميخواهد اين واقعيت را بفهمد كه غالب تجربه هاي شعوري و آگاهانه فاقد جنبه بصري است.
عقليت و بصارت, روزگار درازي دو مفهوم معادل بودند اما ديگر انسان قادر بزندگي در جهاني كه ديد و دركش از اشياء و حوادث و انسانها بصري است, نميباشد (1) اندري گروميكو وزير سابق امور خارجه شوروري درباره بافت و فرهنگ و ساختار جامعه آمريكائي و سيستم حاكمبر ان چنين اظهار نظر ميمند:
همه افرادي كه من در امريكا با آنها حرف زده ام به استثناء كمونيست ها دوست داشتند در مورد دموكراسي آمريكائي حرف بزنند اما بنظر ميرسيد كه هيچيك از آنها تصوير روشني از اينكه دموكراسي واقعي و حكومت واقعي مردم چيست در ذهن ندارند. آنها مانند پدران و پدربزگهاي خود همان كلماتي را كه در مدرسه آموخته بودند بكار ميگرفتند حتي معاصرين جرج واشنگتن در آمريكاي برده داري در مورد آزادي حرف ميزدند و فكر ميكردند در يك كشور دموكراتيك زندگي ميكنند مطبوعات در زمان آبراهام لينكن درباره قدرت مردم داد سخن ميدادند و در دوران تئودور روزولت از دموكراسي آمريكائي تجليل ميكردند.
اكنون وضع به چه صورتي است؟ اتباع شوري كه امريكا ديدن ميكنند از منظره عجيب (براي آنها) مردمي كه براي كار يا براي گرفتن حق بيكاري يا فقط براي يك كاسه سوپ صف كشيده اند حيرت ميكنند. اگر از كسي بپرسيد چگونه به اين روز افتاده ميگويد من بيكار هستم خانواده ام چيزي ندارند سعي كردم دنبال كاري بروم اما هيچ كاري پيدا نكردم و اگر از او بپرسيد چه كسي مسئول اين وضع است ميگويد: اين طبيعت است. اينجا يك كشور دموكراتيك است يك نفر كار پيدا ميكند و يك نفر نه (2)
مطالب فوق تصويري است از چهره واقعي دموكراسي آمريكائي در زير پوسته و نقاب ظاهري آزادي بيان و حقوق بشر و عدالت اجتماعي.
اينك ببينيم كه در دهه 90 و در آستانه سال 2000 جامعه آمريكائي در چه موقعيتي قرار دارد به گزارش خبر گزاري رويتر از واشنگتن بيل كلينتون و رئيس جمهوري آمريكا در نطق هفتگي خود خطاب آمريكا (تاريخ نطق شنبه 28/3/1373) گفت هيچ مسئله اي بيش از مشكلات ناشي از سرطان جنايت و خشنوت كه مثل خوره اي رشته هاي اتحاد آمريكا را ميخورد ارزش اين را ندارد كه دور هم جمع شويم وي اضافه كرد اگر كاري در مورد جنايت انجام ندهيم واقعاً نميتوانيم در اين كشور آزاد باشيم كاينتون اظهار اميدواري كرد بتواند براي لايحه ضد جنايت كه مدت هاي طولاني در كنگره آمريكا بر سر ان بحث ميشود حمايت نمايندگان را كسب كند طبق اين لايحه قرار است از مجازات مرگ بيشتر استفاده شود. فروش بعضي انواع تفنگ هاي تهاجمي ممنوع شود و تعداد نفرات پليس مستقر در خيابان ها به 100 هزار برسد. .(3)
به نوشته نيويورك تايمز اسقف هاي كاتوليك آمريكا طي بيانيه اي از رئيس جمهور آمريكا درخواست كردند در حاليكه فشارهاي اقتصادي, مسائل اخلاقي, اعتياد به مواد مخدر و الكل و خشونتهاي محلي جامعه آمريكا را تهديد ميكند تلاش خود را تنها صرف نيازها و مشكلات داخلي كشور نمايد و به استقلال مسائل جهاني نرود (اين بيانيه به مناسبت دهمين سالگرد نامه پيشواي روحاني اسقف هاي در سال 1982 در مورد سلاحهاي اتمي انتشار يافت).
فصلنامه آمريكائي فارن افزر در شماره پائيز 1993 خود چنين نوشته است:
ايالات متحده با نابود كردن پي در پي آن دسته از نهادهاي اجتماعي كه فرد را محدود ميكردند دست به تجربه اجتماعي عظيمي زده است نتيجه اين تجربه مصيبت بار بوده است از سال 1960 تاكنون جمعيت آمريكا 41 درصد افزايش يافته است در حاليكه طي همين مدت جنايات خشونت آميز به ميزان 560 درصد, تولد نوزادان از مادران مجرد 419 درصد, نرخ طلاق 300 درصد و تعداد كودكاني كه در خانواده هاي بدون پدر و يا بدون مادر زندگي ميكنند 300 درصد افزايش داشته است اين نشانه يك انحطاط عظيم اجتماعي است بسياري از جوامع از دورنماي وقوع چنين زوال و انحطاطي در اطرافشان برخود ميلرزند اما آمريكائيان هنگام سفر به خارج بجاي آنكه با فروتني و توامع عمل كنند با اطمينان كامل درباره فضائل آزادي بي حد و مرز فردي به موعظه ميپردازند و با بي توجهي عواقب اجتماعي آشكار آنرا ناديده ميگردند.
حال كه مقدمتاً بنحو اختصار به بافت فرهنگي و اجتماعي آمريكا اشاره شد ذيلاً بطور اجمال به سيستم قضائي و ذكر آمار تعدادي از جرائم ميپردازيم مطالب اين مبحث عمدتاً از نشريه شماره 17 انستيتو پيشگيري و كنترل جرم و جنايت هلسينكي (وابسته به سازمان ملل متحد) تحت عنوان سيستم عدالت كيفري در اروپا و آمريكاي شمالي ترجمه آقاي رحيم اصلانزداه استخراج شده است.
قانون جزاي آمريكا ريشه در حقوق كامن لو انگليس دارد. بعلاوه حقوق جزاي معاصر منبعث از قانون اساسي, قوانين فدرال و قانون اداري ميباشد قانون اساسي ايالات متحده امريكا در سال 1787 با يك مقدمه, هفت ماده, و بيست و شش اصلاحيه تصويب شد هر چند كه بخش بسيار اندكي از قانون اساسي مستقيماً به مسائل عدالت كيفري مربوط ميشود معذلك ديوان عالي و دادگاههاي پائين تر و تفسيرهاي اينها از مواد قانون اساسي چه بر قانون جزا و چه بر آئين دادرسي كيفري تاثير دارند. قوانين فدرال كه تحت قانون اساسي شكل گرفته است براي تمامي 50 ايالت متحده آمريكا بكار گرفته ميشود علاوه بر اين هر يك از ايالات پنجاهگانه با قوانين مصوب خود اداره ميشوند.
اولين نيروي پليس به شكل مدرن و امروزي در سال 1845 در شهر نيويورك تشكيل گرديد امروزه بيش از 40000 پليس حرفه اي بخش دولتي در شهرها, قصبات, ايالات و كشور انجام وظيفه مينمايند سازمانهاي اجرائي قانون فدرال عبارتند از:
1_ اداره تحقيقات فدرال يا اف بي آي
2_ اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)
3_ سازمان تابعيت و مهاجرت
4_ دفتر اجراي احكام ايالات متحده
5_ بخش اخاذي و جرائم سازمان دهي شده
6_ بخش اطلاعات درآمد داخلي
7_ سازمان امنيت
8_ اداره آتش نشاني و مبارزه با الكل و سيگار
9_ اداره خدمات گمركي
10_ اداره خدمات بازرسي پستي
11_ گارد ساحلي ايالات متحده آمريكا
علاوه بر پليس دولتي بسياري پليس خصوصي نيز وجود دارند كه تعداد پرسنل آنان بر روي هم به مراتب از تعداد مربوطه در بخش دولتي بيشتر ميباشد.
همينكه پليس فرد مظنوني را دستگير ميكند لازم است به وي اخطاري كه به اخطار ميراندا معروف و موسوم است بدهد در واقع با عنايت به مفاد ماده پنج اصلاحيه قانون اساسي به فرد مظنون يادآوري ميشود كه قبل از اينكه مورد استنطاق قرار گيرد ميتواند سكوت كند پس از دستگيري فرد ضبط رويداد كه شامل ثبت تاريخ و زمان دستگيري سپردن تضمين قبل از دادرسي مقدماتي انگشت نگاري و عكس برداري از فرد مظنون وجود دارد.
در آمريكا دو سيستم متفاوت فدرال و ايالتي وجود دار دادگاهها براساس اهميت عبارتند از: ديوان عالي ايالت متحده آمريكا, دادگاه استيناف ايالات متحده, دادگاه شهرستان و همينطور دادگاههاي بخش ايالت متحده آمريكا.
هر ايالتي سيستم قضائي خود را داشته و هيچ دو ايالتي را نميتوان يافت كه از نظر سيستم دادگاهي و قضائي كاملاً نظير هم باشند.
قبل از محاكمه داديار چهار مسئله را مورد نظر و توجه قرار ميدهد اين مسائل عبارتند از:
الف _ فرد مورد نظر را متهم بنمايد يانه, و در صورتيكه او را متهم نمايد به چه جرمي؟
ب_ متهم قبل از محاكمه آزاد باشد يا درتوقيف قرار گيرد.
پ_ براي متهم ترتيبات خاصي در نظر گرفته شود مثلاً متهم قبل از محاكمه با التزام و يا به قيد ضمانت آزاد گردد.
ت _ ميتوان با متهم از طريق تخفيف در مجازات معامله نمود يا اينكه وي را بايد حتماً در دادگاه محاكمه نمود ( منظور از معامله در اينجا اين است كه متهم از محاكمه شدن در دادگاه صرفنظر مينمياد و در نتيجه در اتهام وي تخفيف داده شده و حكم سبكتري را براي او صادر مينمايد).
اصلاحيه پنجم قانوناساسي ايلات متحده امريكا با بيان ايننكته كه هيچكش را نميتوان به قبول جرمي واداشت و يا از حقوق مدني محروم نمود مگر اينكه در حضور هيئت منصفه و يا با كيفر خواست صادر از طريق هيئت منصفه تصميم گرفته شده باشد ريشه در سنت حقوق كامن لو انگليس دارد.
براي رسيدگي به دعاوي در تمامي دادگاههاي فدرال و تقريباً در نيمي از دادگاههاي دولتي از هيئت منصفه استفاده ميشود.
در كشور آمريكا دو سيستم تاديبي متفاوت وجود دارد يكي سيستم زندانهاي فدرال (كه در سال 1930 تاسيس يافته) و ديگري سيستم زندانهاي ايالتي.
قبل از اينكه سيستم زندانهاي فدرال بوجود آيند زندانيان را در زندانهاي اسالتي قرار ميدادند هر ايالتي براي خود جرائم جنائي زندانهاي بزرگ (prisons) و براي جرائم جنحه اي و جهت بازداشت موقت زندانهاي كوچك را دارا ميباشد.
همينطوريكه ايالات زندانهاي مخصوص زنان و موسساتي جهت نوجوانان بزهكار را دارا هستند در سال 1986 حدوداً پانصدو بيست هزار زنداني (كه تقريباً 20000 نفر از آنان را زنان تشكيل ميدادند) در حدو 700 زندان ايالتي و دفرال وجود داشتند . دويست و شصت هزار نفر از زندانيان در 3500 زندان كوچك و 49000 نفر نوجوان بزهكار در هزار موسسه مربوط به نوجوانان بزهكار نگهداري ميشدند در همين سال يعني در سال 1986 تعداد 1968712 نفر بعنوان زنداني مشروط و تعداد 300203 نفر مجرمين بزرگ با سپردن قول شرف و التزام آزاد شده اند.
ذيلاً آمار قتل _ تجاوز به عنف_ اخذ مال به عنف و حمله به فصد ايراد ضرب و جرح از سال 1980 لغايت 1986 كه كلاً از نشريه شماره 17 انيستيتو استخراج شده است. جهت ملاحظه بنظر ميرسد.
سال تعدادقتلهاي تجاوز به عنف اخذ مال به عنف حمله به
گزارش شده قصد ايراد
ضرب وجرح
1980 23040فقره 82990فقره 56840فقره 672650فقره
1981 22520 فقره 82500 فقره 592910فقره 663900فقره
1982 21010فقره 78770فقره 553130فقره 669480فقره
1983 19310فقره 78920 فقره 506570فقره 653290فقره
1984 18960فقره 84230 فقره 485010فقره 685350 فقره
1985 18980فقره 78340 فقره 497870 فقره 723250 فقره
1986 20610فقره 90430 فقره 542780 فقره 834320 فقره
منظور از تجاوز به عنف, تجاوز جنسي يا توسل به زور ميباشد و مراد از اخذ مال به عنف جرمي است كه در آن سعي ميشود با توسل به زور يا تهديد و ارعاب و خشونت چيزي ارزشمند را از يكديگر بگيرند حمله به قصد ايراد ضرب و جرم از نوع مشدد عبارت است از حالتي كه فردي به كسي حمله ور ميشود و بدينطريق صدمات و لطمات بدني شديدي براي آنكس پيش ميآرد البته تهديد به حمله به قصد ايراد ضرب و جرح از نوع ساده در اين گروه قرار نگرفته است.
مجازات اعدام: اين مجازات كه صرفاً براي قتل عمدي در نظر گرفته شده است براي يك دوره ده ساله يعني سالهاي 77 _ 1967 ملغي شده بود مراجعه به آراء عمومي كه در سال 1972 بعمل آمد نشان داد كه 52% مردم طالب وجود مجازات مرگ هستند. ليكن نظر خواهي عمومي كه در اين رابطه در سال 1980 بعمل آمد تعداد تقريبي 75% مردم را طرفدار وجود چنين مجازاتي نشان ميداد. از بين اسالات گوناگون آمريكا تنها چهل ايالت بعلاوه سيستم فدرال از اعدام جهت مجازات قتل و ديگر جرائم سنگين استفاده مينمايند. در سال 1986 در هفت ايالت از ايالات متحده آمريكا تعداد 18 زنداني با استفاده از شيوه هاي گوناگون نظير حلق آويز كردن نشاندن بر روي صندلي الكتريكي , قرار دادن در اطاق گاز, تزريق مواد مهلك اعدام شدند. در همين سال 297 نفر زنداني حكم اعدام دريافت داشتند و 32 ايالت بر روي هم 1781 نفر زنداني محكوم به اعدام گزارش كرده اند.
آمار مربوط به تعداد زندانيان:
الف _ تعداد زندانيان در زندانهاي ايالتي و فدرال در سال 1986 عبارت از 523922 نفر ميباشد.
ب_ تعداد كسانيكه روزانه در زندانهاي كوچك ايالات متحده در سال 1986 نگهداري شده اند بطور تخمين 265517 نفر ميباشد.
زندانهاي الكتريكي
در سال 1985 دادگاه بخش كنتون در ايالت كنتاكي براي اولين بار در ايالات متحده آمريكا از برنامه زندان در منطل استفاده نمود. طولي نكشيد كه ديگر ايالات يعني ايالاتي چون اورگان, ميشيگان, و نيويورك به تقليد از ايالت كنتاكي اين كار را شروع كرده اند و يا بطرز قاطعي چگونگي استفاده از اين طرح را مورد بررسي قرار داده اند در اين نوع از زندان, وسيله الكترونيكي را كه كار نظارت بر فرد بازداشتي را انجام ميدهدبر پاي او وصل ميكنند و از طريق سيگنال ها يا علائمي كه اين دستگاه به مركز پليس مخابره ميكند مشخص ميشود سيگنال ها يا علائمي كه اين دستگاه به مركز پليس مخابره ميكند مشخص ميشود كه فرد بازداشتي در شعاع مشخصي حضور دارد يا خير. علاوه بر اين, يك چنين مراقبت شديد از مجرميني كه محكوميت حاصل كرده اند و در برخي از ايالات در مورد زندانياني كه در آزادي مشروط بسر ميبرند يا قبلاً بكار گرفته شده و يا استفاده از آن مورد بررسي ميباشد.
مطالبي كه بيان شد شمه اي از سيستم قضائي كيفري و آمار برخي جرائم و زندانيان تا سال 1986 بود ليكن بررسيهاي بعدي نشان از افزايش و روند صعودي جرائم خصوصاً در زمينه جنايت و خشونت و تجاوزات جنسي دارد در خصوص بزه تجاوز به عنف ذيلاً بگزارشاتي اشاره ميشود.
خبرگزاري رويتر در گزارشي از واشنگتن به نقل از يك بررسي بعمل آمده توسط وزارت دادگستري نوشت:
از هر 6 مورد تجاوز به عمل آمده در يان كشور يك مورد آن به دختر بچه هاي زير 12 سال صورت ميگيرد دفتر بررسيهاي آماري وزارت دادگستري آمريكا با انجام يك تحقيق گسترده دريافت كه بيش از نيمي از تجاوزات صورت گرفته كه در دفاتر پليس در سال 1992 به ثبت رسيده است مربوط به دختران زير 18 ساله بوده و 16 درصد اين قربانيان رادختر بچه هاي پائين تر از 12 سال تشكيل ميدهند اين گزارش حاكيست كه تجاوزات به عمل آمده توسط افراد فاميل براي دختران بين سنين 12 تا 17 سال 15% و به زنان 18 سال به بالا 33% افزايش نشان ميدهد بيشترين مورد تجاوز در 11 ايالت اين كشور صورت گرفته است و آمار ارائه شده در نتيجه بررسي 109 هزار مورد شكايت مربوط به تجاوز به عنف است كه در سال 1992 به ثبت رسيده است و مجموعاً در سال 1992 بيش از 17 هزار دختر زير 12 سال مورد تجاوز واقع شده اند. (4)
هفته نامه فرانسوي اونمان دوژودي مينويسد آمارهاي موجود حاكي از آنستكه در هر سه يا چهار خانواده آمريكائي كه حداقل يك فرزند دختر دارند تجاوز به دختران دست كم در مورد يكي از آنها صدق ميكند و هر سال بين 70 تا 80 هزار مورد سقط جنين بدليل بارداريهاي ناشي از اين قبيل روابط نامشروع در آمريكا صورت ميگيرد.
از سوي ديگر موسسه تحقيقاتي اوسي در ريشه يابي علل اعتياد و نقش تجاوزهاي جنسي در روي آوردن جوانان به اعتياد اعلام كرد: 44% زناني كه در اين موسسه تحت مداوا دارند در سنين طفوليت مورد تجاوز يكي از افراد خانواده و يا نزديكان خود قرار گرفته اند تحقيق ديگري دراينمورد نشان ميدهد كه 75 درصد از افرادي كه مبادرت به خشونتهاي جنسي كرده اند خود در دوران طفوليت قرباني تجاوز در خانواده بوده اند.
در آمارگيري ديگري كه از سوي دانشگاه شهر سياتل در ميان بيش از 200 تن از زنان بدكاره صورت گرفته است نشان ميدهد كه نيمي از افراد در سنين طفوليت مورد تجاوز يك يا چند تن از افراد خانواده خود قرار گرفته اند.
هفته نامه فرانسوي در پايان گزارش خود مينويسد: اكنون ديگر يك پدر آمريكائي كه مرتكب اعمال منافي عفت عليه اعضاي خانواده خود ميوشد يك آمريكائي معمولي و استاندارد و تعجب انگيزتر اين است كه حتي تعدادي از محققان آمريكائي نيز براي توجيه اين وضعيت آنرا عملي مثبت تلقي كرده و مخالفت با آنرا ناشي از اعتقاد به خرافات اخلاقي قلمداد ميكنند. (5)
در خصوص افزايش جنايت و خشونت در جامعه امركيائي وضع بحالت يك بحران ملي در آمده است كه شرح ان بحث و توضيح زيادي را طلب ميكند.
بنوشته روزنامه آمريكائي نيويورك تايمز جامعه آمركا هيچگاه به اندازه امروز نيازمند تلاشي جدي براي مبارزه با جرم و جنايت نبوده است آمريكائيان امروز در معرض قتل, ضرب و شتم و تجاوز و سرقت اموال و مواجه شدن با حوادث وحشتناك قرار دارند و هيچ مكاني از وقوع جرم و جنايت مستثني نيست و واقعيت وحشتناكتر از آن است كه نويسندگان بتوانند آن را بيان كنند بين سال 1979 تا 1991 ميلادي اين كشور خشن ترين دهه وقوع جرم و جنايت را در تاريخ خود سپري كرده است كه طي آن 50 هزار كودك و نوجوان زير 20 سال با سلاح گرم جان خود را از دست داده اند نيويورك تايمز با انتقاد از سيستم قضائي آمريكا مينويسد آشكارا بنظر ميرسد در نظام قضائي كشور براي رسيدگي به جرم و جنايت مشكل اساسي وجود دارد كه قاتلان و مرتكبين اعمال منافي عفت به سرعت آزاد ميشوند. (6)
از سال 1980 تا 1994 تعداد زندانها و زندانيان در آمريكا سه برابر شده است ولي در ميزان جنايات كاهشي حاصل شده بلكه روند آن صعودي بوده است.
در آبان ماه سال 1372 سناي آمريكا قانوني به تصويب رساند كه به موجب آن نوجوانان 13 ساله و بالاتر را كه با سلاح گرم مرتكب جنايت ميشوند مانند بزرگسالان مجازات كنند كنگره با 64 راي موافق در برابر 32 راي مخالف ماده اي به اين منظور به قانون ضد جنايت كه هم اكنون در آمريكا مورد آزمايش قرار گرفته اضافه كرد سناتور كارول موزلي براون گفت: اين تصميم بدين منظور اتخاذ شده كه خردسالان بفهمند اگر مشئول قتل كسي شوند زنداني خواهند شد. در سال 1992 بيش از 46 هزار كودك آمريكائي به علت حمل سلاح گرم مورد بازجوئي قرار گرفته اند و 2829 تن ديگر با سلاح گرم مرتكب قتل شده اند. (7)
مطالب زير تحت عنوان جنايت و خشونت در خيابانهاي آمريكا از شماره 31 نيوزويك استخراج شده است:
خشونت درست مانند بيماري فلج اطفال در چهل سال پيش دارد اين نسل را نابود ميكند جانت رنو دادستان كل ميگويد: جنايات جوانان بزرگترين مشكل جنائي امروز آمريكاست.
طبق گزارش وزارت دادگسنري آمريكا بين سالهاي 1987 تا 1991 شمار نوجواناني كه به اتهام قتل در كشور بازداشت شدند با افزايش چشمگير 85 درصدي همراه بوده است در سال 1991 افراد 10 تا 17 ساله, 17% بازداشتهاي جنائي را به خود اختصاص داده اند مقامهاي مجرمي قانون معتقدند كه اين رقم در حال حاضر حتي از اين بالاتر است نوجوانان تنها مجرم نيستند بلكه قرباني نيز ميباشند به گفته پليس فدرال آمريكا بيش از 2200 قرباني قتل در سال 1991 زير هيجده سال بودند بطور متوسط هر روز 6 نوجوان به قتل رسيده اند طبق برآورد وزارت دادگستري هر سال نزديك به يك ميليون جوان بين 12 تا 19 سال اغلب به وسيله هم سن و سالهاي خود مورد دستبرد يا حمله قرار ميگيرند بيمارستان بوستون سيتي ميگويد: پزشكان در برابر هر يك نوجواني كه ميميرد هفت تا هشت نوجوان زخمي رامداوا ميكنند.
دارت ماوث در حومه نيوبدفورد واقع شده و از نوع مكان هائي استكه ساكنان شهرها به آنجا ميگريزند تامفري از جنايات شهري بيابند واكنش در برابر خشونت در محله هاي مركزي شهر كه بسياري از جوانان در آنجا با صداي آژير پليس و شليك گلوله در شب و ديدن پياده روهاي خون آلوده در صبح روز بعد بزرگ شده اند بسيار حاد است پس از سالها زندگي در منطقه جنگي ضربه روحي بنظر ميرسد, بتدريج دارد التيام مييابد.
در اين جو پر از خشونت رفتار عادي خريدار ندارد با سقوط حمايت هاي اجتماعي سنتي در خانه, مدرسه, جامعه الگوهاي رفتاري جديدي جاي انها را گرفته اند مدي پت دادستان ايندياناپوليس ميگويد:
براي پرورش يك كودك تمامي دهكده تلاسش ميكنند اما ديگر در آنجا دهكده اي براي كودكان وجود ندارد تنها تعليماتي كه اين كودكان دريافت ميدارند از هم سن و سالهاي خود در خيابانها و فروشندگان مواد مخدر وساير الگوهائي است كه در اقدام خاي جنايتكارانه شركت دارند.
كتي با كلند دادستان لوس آنجلس كه داوطلبانه در مدارس شهر كار ميكند ميگويد: اين بچه ها كه در كلاس پنجم هستند بچه هاي كودني نيستند آنها بچه هاي با هوش و زرنگي هستند آنها بچه هاي بلند پروازي هستند كه سعي دارند از نردبان ترقي بالا زوند و تنها نردبان ترقي كه ميبينند با گروه ها و فروشندگان مواد مخدر سرو كار دارد.
در رباطه با مواد مخدر كه راهي است براي بدست اوردن پول آسان, زندان نهاد حاكم است كه فرهنگ كنوني را شكل ميدهد و جانشين كليسا و مدرسه ميوشد در چند سال گذشته تعداد جوانان سياه پوستي كه به زندان رفته اند بيش از جوانان سياه پوستي بوده كه به كالج رفته اند.
و اما خشونت حاكم بر جامعه آمريكا اختصاص به پسران ندارد بنوشته نيوزويك دختران ينز در حمل سلاح و ارتكاب جنايت پابپاي مردان در حركت هستند اخيراً در سن آنتونيو واقع در تگزاس يك دختر 13 ساله دختر ديگري را مورد حمله قرار داد و به گفته پليس او را نگهداشت تا چند پسر جوان بوي تجاوز كنند.
در نيواورلئان يك دختر مدرسه 16 ساله يك چاقوي آشپزخانه شش اينچي از كيفش در آورد و آنرا به پشت همكلاسي خود فرو كرد.
در خيابانهاي نيويورك و لوس آنجلس بعضي دخترها سلاح هاي كوچك در كيف دستي خود حنل ميكنند و يك تيغ موكت بري با خود دارند تا در صورتي كه مورد حمله قرار گرفتند يا قرباني يافتند از خود حفاظت كنند.
طاعون خشونت نوجوانان به صورت يك بلاي آسماني در آمده است جرائم دختران رو به افزايش است و داستانهاي مختلفي را د رگزارش هاي قضائي بيان ميكنند به طور مثال در ماساچوست 15% جرائمي كه دخترها در سال 1987 به خاطر آن محكوم شدند جرائم خشونت آميز بود در سال 1991 اين رقم به 38% افزايش يافته است در كاليفرنيا قضات دختران خشن را به مدرسه بازسازي جوانان ميفرستند ادواردكيو از مقامات اين مدرسه ميگويد: شما نام هر جرمي را ببريد ما در اين جا نمونه آنرا داريم شما به بدترين سناريوها فكر كنيد و مادر اينجا داريم.
دخترها همچنين بتدريج به دنياي گروهها كه بطور سنتي به پسرها تعلق داشتند وارد ميوشند كنيگر يكي از بزرگترين گروههاي خياباني سن آنتونيو اخيراً قبول عضو از ميان دختران جوان را آغاز كرده است.
گروهها همچنين يك خانواده موقت تشكيل ميدهند بعضي نوجوانان هر كاري براي پيوستن انجام ميدهند در يك مراسم عضو گيري جديد دخترها بوسيله بيش از ده عضو گروه ضرب و شتم قرار گرفتند.
در بوستون دو گروه دختران در بيرحمي درست همانند پسران هستند آنها تيراندازي ميكنند چاوق ميكشند و در فروش مواد مخدر شركت دارند.
در شهر نيويورك تنها پسران نيستند كه دختران را در استخرهاي عمومي شنا محاصره كرده انها را اذيت ميكنند بلكه گروههاي دختران نيز در حمله به هم جنس هاي خود شركت دارند دكتر بويل مدير بهداشتي ذخني فرانسيس نيويورك ميگويد: من از بيرحمي دختراني كه دختران ديگر را كتك ميزدند شگفت زده شدم وي اضافه ميكند خشونت متعلق به يك ذهنيت شرير ضد اجتماعي است كه هدفي را مورد حمله قرار ميدهد كه قادر به مقابله نيست اين ذهنيت ضعف را بو ميكشد و اوضاع به بلبشوئي تبديل ميشود كه در آن هيچ فردي احساس مسئوليت نميكند.
موسسه هاي اجتماعي, چيز زيادي درباره راههاي متوقف كردن خشونت ميان نوجوانان ياد نگرفته اند پليس و امدادگران اجتماعي در صورتي كه دانش آموزان مدارس با سلاح در صحتنه مدرسه بدام افتند به آنجا فرستاده ميشوند.
به گفته يك امدادگر اجتماعي از سن ديوگو اخيراً وقتي فيلم تلما و لوئيز را براي گروهي زن و دختر زنداني نشان ميدادند با صحنه عجيبي روبرو شد وي ميگويد وقتي در صحنه اي از فيلم كسي را كه اقدام به تجاوز كرده بود با گلوله از پاي در آوردند تمام كلاس فرياد شادي سركشيد مساله اين كه واكنش آنها منطقي بود هر يك از آنها احتمالاً قبلاً مورد حمله قرار رفته بودند اما اگر خشونت يك رفتار ياد گرفتني است همچنين ميتواند غير يادگرفتني نيز باشد و اين زندانيان اينك مدتي وقت دارند روي اين درس كار كنند. (8)
مطالب زير در خصوص موج خشونت و جنايت در واشنگتن پاستخت ايالات متحده به نقل از الكفاح العربي بيان ميشود:
برخي خيابانهاي واشنگتن را خيابانهاي خونبار و برخي ديگر آنها را بستان قتل ناميده اند كه اين عنوان از اسم يك فيلم آمريكائي كه چند سال پيش در مودر كامبوج تحت حكومت خمر سرخ تهيه شده اقتباس شده است.
واشنگتن اولين مركز نظم نوين جهاني بدو قسمت شرقي و غربي تقسيم شده ولي مثل برلين ديواري ميان آن دو وجود ندارد.
شرق واشنگتن مركز كشتار و جنايت است اما غرب واشنگتن ارام زيبا و در امن و امان است.
واشنگتن غربي از نظر زيبائي مثل شهرهاي پاريس _ رم و ژنو است كاخ سفير _ وزارت خارجه _ وزارتخانه هاي بزرگ _ اف بي اي_ سفارتخانه هاي بزرگ جهان و اكثر سازمانهاي يهوديان آمريكا در قسمت غربي واقع است.
واشنگتن شرقي منطقه سياهپوستان است و داراي منازل قديمي و ويران و خيابانهاي تنگ و باريك ميباشد در اين قسمت شهر انواع آزاديها وجود دارد مثل آزادي بيكاري_ آزادي مواد مخدر و اعتياد_ آزادي خودكشي. در واشنگتن شرقي 50% جوانان بيكار و بيش از 60% از محصلين فراري از مدرسه هستند و حدود 60% مردم بيمه بهداشتي ندارند.
در 50% از خانواده هاي اين قسمت شهر فقط يكي از والدين بچشم مي خورد و اكثراً در منازل فقط مادر حضور دارد چون پدر بعلت سرو كار داشتن با مواد مخدر يا ارتكاب جنايت فراري است در واشنگتن شرقي در هر سه ساعت يك قتل و هر سه ثانيه يك فقره دزدي و هر 5دقيقه يكبار تجاوز به عنف رخ ميدهد بطور كلي در شهر تعداد كشته شدگان افزايش يافته است و از تعداد افراد پليس كاسته ميشود.
در واشنگتن شرقي 18% جنايت ها در روز روشن و 35% در بعد از ظهر و 47% آن نيمه شب بوقوع ميپيوندد.
صحنه هائي كه به طور مرتب ديده ميوشند عبارتند از: خيابانهاي پر از خون, حجسدهائي كه با آمبولانس حمل ميشوند, نوارهاي زرد رنگ كه بدور محل وقوع جنايت كشيده شده, وجوئ عكاسان و فيلمبرداران تلويزيون, خبرنگاران, روزنامه نگاران و وجود ميكروفنهاي الكترونيكي بسيار دقيق.
صحنه نمايش با پوشاندن جسد بوسيله نايلون آبي رنگ و حمل آن به آمبولانس خاتمه مي يابد.
در كليه جنايتهاي گزارشها تقريباً شبيه هم است و تنها تفاوت در محل وقوع حادثه و تعداد كشته شدگان است بدين معني كه محل جنايتها گاهي مدرسه يا خارج از آن يا گاهي دفرهاي پستي و تعداد كشته ها گاهي يكنفر يا دو نفر يا بيشتر است.
محل سكونت رئيس جمهور امريكا پلاك 1400 در خيابان پنسلوانيا در تقاطع خيابان شماره 15 قرار دارد كه فقط 200 متر با خيابان شماره 14 فاصله دراد خيابان شماره 14 از بدترين و رسواترين خيابانهاي واشنگتن محسوب ميشود كه سابقاً محل افراد بدكاره بوده و سپس محل پخش مواد مخدر ميشود كه مشتري هاي آنها از منطقه اطراف كاخ سفيد و اط منطقه جرج تاون است اين خيابان تنها خيابان منطقه غرب واشنگتن است كه تا بامداد محل خوشگذراني ها است معامله ميان واشنگتن غربي و شرقي بصورت دوستانه صورت ميپذيرد بدين معني كه مشتريهاي مواد مخدر به منطقه شرقي نزديك ميشوند و بسرعت مواد مخدر مورد نياز خود را ميخرند و باز ميگردند, يا اينكه پخش كنندگان مواد مخدر به آرامي به مناطق اطراف كاخ سفيد ميروند و در كمال آرامش مواد مخدر را به مشتري هاي خود مي رسانند.
جنايتهاي قتل در واشنگتن شرقي اغلب ميان سوداگران و پخش كنندگان مواد مخدر و مشتريها صورت ميگيرد و هنگامي تيراندازي نيز گاهي بعضي از عابران پياده سهمي ازگلوله هاي آنها را دارند.
واشنگتن غربي پيوسته اين ترس را داشته كه اوضاع واشنگتن شرقي به مناطق معروف غرب واشنگتن مثل منطقه ويرجينيا و مريلند (محل سكونت افراد سرشناس, مهندسان, وكلا, ديپلمات ها, سياستمداران) سرايت كند.
اكنون سرقت از ويلاها, سرقت اتومبيل, زدو خورد ميان سوداگران به خيابانهاي تميز و معروف واشنگتن رسيده است و آنچه كه در واشنگتن رخ ميدهد در هشرهاي ديگري هم مثل نيويورك, بوستون, لس آن جلس, هوستون يا ديگر شهرهاي معروف آمريكا رخ ميدهد.
خانم شاردن كلي شهردار واشنگتن چند وقت پيش از پرزيدنت كلينتون درخواست كرد از گارد ملي براي جلوگيري از جنايت در خيابانهاي واشنگتن كمك گرفته شود تا كنون سابقه نداشته است كه گارد ملي براي جلوگيري از قتل و خونريزي كمكي گرفته شود چون گارد ملي فقط در دو صورت وارد عمل ميوشد.
1_ هنگام وقوع سانحه هاي طبيعي مثل طوفانهائي كه سال گذشته در فلوريدا رخ داد طغيان رودخانه مي سي سي پي كه اخيراً بوقوع پيوست.
2_ براي جلوگيري از تظاهرات سياسي يا اغتشاشات اجتماعي همانطور كه 2 سال پيش در لس آنجلس رخ داد.
پريزيدنت كلينتون ضمن رد درخواست شهردار اين قدرت را به شهردار بخشيده كه در صورت لزوم از گارد ملي استمداد كند.
اكنون مشكل انست كه اگر گارد ملي در واشنگتن مداخله كند ممكن است حالت انفجار مردم را به تعويق بياندازد ولي اگر شكست بخورد كه احتمال آن زياد است بايد از نيروهاي مسلح ديگر نيز درخواست امداد شود.
اين وضع بسيار خطرناك است و وحشت سياسي را موجب گشته و شايد سناريوي ان از به توپ بستن پارلمان مسكو نيز وحشتناك تر باشد. (9)
مطالب فوق شمه اي بود از وضعيت كنوني پايتخت آمريكا مركز نظم نوين جهاني البته مشكلات و معضلات اجتماعي مقيد و منحصر بموارد مذكور نيست خطر جداي مواد مخدر رشد فزاينده بيماري ايدز فروپاشي بنياد خانواده و نتيجتاً ازدياد طلاق, فعاليت باندهاي مافيائي و دهها بلكه صدها معضل ديگر در آستانه سال 2000 شديداً آمريكا را تهديد ميكند.
در خاتمه با عنايت به اوضاع و احوال كنوني جامعه آمريكا بي اختيار اين سئوال در ذهن انسان نقش مي بندد آيا مرگ امپراطوري سرمايه داري فرا رسيده است؟

منابع:

منابع و مآخذ
1_از اعمال نوشته دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي
2_ خاطرات آندري گروميكو ترجمه مهوش غلامي
3_ خبرگزاري رويتر به نقل از روزنامه كيهان مورخ 31/3/1373
4_ خبرگزاري رويتر به نقل از روزنامه كيهان مورخ 9/4/1373
5_هفته نامه اونمان دوژودي به نقل ازروزنامه كيهان مورخ9/11/1372
6_ روزنامه نيويورك تايمز به نقل از روزنامه كيهان مورخ9/11/1372
7_ خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامه كيهان مورخ 16/8/1372
8_ نيوزويك شماره 31 سال 1993 به نقل از روزنامه اطلاعات مورخ 21/5/1372
9_ الكفاح العربي به نقل از سورش مورخ 4/10/1372
تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*