اسفند ۰۳, ۱۳۹۶
آکادمی حقوق گستر

منابع آزمون دکتری حقوق

منابع آزمون دکتری حقوق

گرایش حقوق خصوصی

درس حقوق مدنی
۱- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
۲- قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
۳- سقوط تعهدات دکتر شهیدی
۴- نظریه عمومی تعهدات دکتر کاتوزیان
۵- مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی
۶- جلد ۱ عقود معین دوره پیشرفته دکتر کاتوزیان
۷- جلد دوم عقود معین دوره مقدماتی دکتر کاتوزیان
۸- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان

حقوق تجارت
۱- شرکت های تجاری دکتر پاسبان
۲- اسناد تجارتی دکتر کاویانی
۳- ورشکستگی دکتر اسکینی
۴- قانون تجارت در نظم محمد دمیرچیلی و همکاران

متون فقه
۱- شرح لمعه شهید ثانی دکتر علی شیروانی (بخش فقه خصوصی)
زبان انگلیسی
۱- ۱۱۰۰ واژه
۲- واژگان ضروری تافل
۳- ۵۰۴ واژه ضروری
استعداد تحصیلی
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
درس جرم شناسی
۱- جرم شناسی- علی سلیمی
۲- جرم شناسی بالینی محمد علی بابایی
۳- جزوات جرم شناسی دکتر نجفی ابرند آبادی (در انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به صورت سی دی موجود است)
آیین دادرسی کیفری
۱- آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی
۲- آیین دادرسی کیفری دکتر آشوری ۲ جلد
متون فقه
۱- شرح لمعه شهید ثانی دکتر علی شیروانی (بخش فقه جزایی)

زبان انگلیسی
۱- ۱۱۰۰ واژه
۲- واژگان ضروری تافل
۳- ۵۰۴ واژه ضروری
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق عمومی
حقوق اساسی
۱- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر قاضی شریعت پناهی
۲- جلد دوم حقوق اساسی دکتر هاشمی
حقوق اداری
۱- حقوق اداری دکتر مؤتمنی
۲- حقوق اداری دکتر سنگری و دکتر امامی ۲ جلد
۳- حقوق اداری دکتر موسی زاده
مجموعه قوانین
۱- قانون خدمات کشوری
۲- قانون محاسبان عمومی انتشارات مرکز تنقیح قوانین ریاست جمهوری
۳- قانون شهرداری ها و شوراهای اسلامی
۴- بررسی نظرات مشورتی شورای نگهبان قابل دسترسی در سایت شورای نگهبان
متون فقه
۱-شرح لمعه شهید ثانی دکتر علی شیروانی
۲-(مباحث جهاد- امر به معروف و نهی از منکر، قضا و شهادت و متاجر بیشترین سؤالات را دارند)
زبان انگلیسی
۱- ۱۱۰۰ واژه
۲- واژگان ضروری تافل
۳- ۵۰۴ واژه ضروری
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق نفت و گاز
حقوق تجارت بین الملل ۱- حقوق تجارت بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی
۲- اینکوترمز ۲۰۱۰ اتاق بازرگانی بین المللی مترجم مسعود طارم سری مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
۳- داوری تجاری بین المللی (آیین داوری) دکتر حمید رضا نیکبخت.
۴- بیمه حمل و نقل بین المللی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
۵- اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل ترجمه سعید حسنی
حقوق قراردادهای نفت و گاز
۱- حقوق قراردادهای بین المللی نفت دکتر مسعود امانی
۲- جزوه حقوق انرژی دکتر بهمئی دانشگاه شهید بهشتی
۳- جزوه حقوق انرژی دکتر ابراهیمی دانشگاه تهران
۴- مقالات مرتبط با موضوع دکتر شیروی، دکتر جنیدی و دکتر ایزانلو
۵- قوانین و مقررات نفتی
حقوق مدنی
۱- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
۲- قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
۳- سقوط تعهدات دکتر شهیدی
۴- مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی
۵- جلد ۱ عقود معین دوره پیشرفته دکتر کاتوزیان
۶- جلد دوم عقود معین دوره مقدماتی دکتر کاتوزیان
۷- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان
زبان انگلیسی
۱- ۱۱۰۰ واژه
۲- واژگان ضروری تافل
۳- ۵۰۴ واژه ضروری
استعداد تحصیلی

گرایش حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل عمومی
۱- کتاب حقوق بین الملل آقای ضیایی بیگدلی
۲- جزوه های حقوق بین الملل دکتر بیک زاده
حقوق سازمان های بین المللی
۱- سازمان های بین المللی دکتر موسی زاده
زبان انگلیسی
۱- ۱۱۰۰ واژه
۲- واژگان ضروری تافل
۳- ۵۰۴ واژه ضروری
استعداد تحصیلی

تمامی حقوق این سایت برای حقوق گستر محفوظ است