۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » راهنمای نگارش متون حقوقی

چگونه قرارداد بنویسیم؟

  كلياتي كه بايد در قرارداد مورد نظر باشد   الف) بايد دقت شود كه اصطلاحات و الفاظ مربوط به هركار يا واحد هاي مربوطه به هر حيس در قرارداد درست و به جا به كار رود. ب) به هيچ وجه نبايد روشني و وضوح مطلب فداي اختصار و زيبايي كلام شود. دقيقاً حقوق ديگران […]

0001

 

كلياتي كه بايد در قرارداد مورد نظر باشد

 

الف) بايد دقت شود كه اصطلاحات و الفاظ مربوط به هركار يا واحد هاي مربوطه به هر حيس در قرارداد درست و به جا به كار رود.

ب) به هيچ وجه نبايد روشني و وضوح مطلب فداي اختصار و زيبايي كلام شود. دقيقاً حقوق ديگران بايد روشن شود.

ج) در موضوع قرارداد بايد حتي المقدور كليات حالات و فروض مختلفي را كه ممكن است باعث تغيير موضوع قرارداد شود پيش بيني و تصريح شود.

د) از به كار گرفتن كلمات و عباراتي با مفاهيم مبهم و غير دقيق يا احاطه موضوع به امور مجهول بايد خودداري كرد.

شرط و توضيحات در قرارداد:

1-  در قرارداد شرط خلاف مقتضاي عقد نوشته شود! مثلاً در عقد فروش ماشين شرط شود كه خريدار و ورثه اش حق استفاده از اتومبيل موضوع قرار داده را ندارد.

2-  در قرارداد شرط مجهول نوشته شود مثلاً به موجب شرط طرفين عقد پرداخت وجه موضوع قرارداد را به بازگشت فلان آقا از ايتاليا باشد.

3-     در شرط صفت يعني شرط راجع به كميت و كيفيت مورد قرارداد و معامله ذكر شود.

4-  طرفين در ضمن قرارداد شرط كنند كه با عقد قرارداد واقعه‌اي در خارج از قرارداد تحقيق يابد شرايط نتيجه آنست كه تحقق امري در خارج شرط شود. مثلاً ذكر شود كه كارگر با تأسيس كارگاه در آن شريك مي‌‌شود كه اگر تحقيق ايجاد كارگاه نشود و شريك بودن آن منفي است بايد توجه شود كه اگر كسي شرط نتيجه به نفع او شده از اين معني آگاه نباشد حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

5-  شرط فعل اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يابد شخصي خارجي شرط شود مثلاً شرط شود كه اتومبيل مشروط له را تعمير كند يا از سفر فلان شهر خودداري نمايد.

6-  در قرارداد قسمت مشروط و توضيحات كليات جزئيات دقيقي كه در قسمت‌هاي ديگر قراداد بيان نشده گفته شود و كليه ابهامات احتمالي مرتفع گردد.

7-  در موضوع قراداد انجام آن به وسيله شخصي متعهد مورد نظر باشد بايد در قرارداد تصريح و حتي عدم امكان انجام و به وسيله شخصي ديگر تاكيد شود.

8-  تحويل و يا تسليم يا تاديه در مورد چگونگي در قرارداد كاملاً مشخص و روشن شود در تعهد بايد محل وقوع عقد كاملاً مشخص گردد.

9-  هزينه انجام تعهد در قرارداد مشخص شود به عهده كيست (مثلاً: تأخير در تحويل هر محموله كليه جريمه‌ها و خساراتي خواهد بود كه اين قرارداد براي تأخير در تحويل كل موضوع قرارداد پيش بيني شده است).

د) خسارات ناشي از عدم انجام تعهد

1-     مدت معني براي انجام تعهد تنظيم شده باشد.

2-     لزوم جبران خسارات در قرارداد تصريح شده باشد.

3-     عدم ايفاء تعهد به علت تحقق (فورس ماژور نباشد.)

«فورس ماژور»

راه حلهايي كه در قرارداد براي حالات فورس ماژور مي‌توان در نظر گرفت 1) 1) تمديد خود به خود مدت تا زمانيكه قوه قاهره باقيست (مثلاً در صورت تحقق قوه قاهره طرفين مكلف به  ايفا تعهدات  خود مي شوند.

1)  تعليق موقت اجراي تعهدات: در صورت تحقق فورس ماژور اجراي تعهدات طرفين به مدت ………….. ما به حالت تعليق در مي‌آيد و  پس از انقضاي اين قرارداد ملزم خواهد شد كه پس از انقضاي اين مدت فورس ماژور باقي بود طرف اول يا دوم حق فسخ دارد.

3)انفساخ قرارداد: تحقق فورس ماژور در صورت تحقق فورس ماژور اين قرارداد به خودي خود فسخ خواهد شد. نحوه جبران خسارت (اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد.)

نحوه جبران خسارت (اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد)

وقتي متعهد له از تعهدش خودداري مي‌كند دو مسئله مطرح مي گردد 1) مسئله انجام اصل تعهد 2) موضوع جبران خسارات وارده ناشي از عدم انجام يا تأخير در ايفاء تعهد انجام تعهد به نحوه و مشخصات و شرايط خواهد بود كه در قرارداد پيشن بيني شده و طرفين به كميت و كيفيت آن آگاه باشند در قرارداد تصريح شود بابت هر روز تأخير در انجام موضوع قرارداد يا تاخير در تحويل مبلغي پرداخت شود.

2) مشخص شود كه تا زمان عدم پرداخت اين بند ادامه پيدا مي‌كند حتي مبلغ پرداختي از كل مبلغ قرارداد بالا بزند 3) مبلغ معيني بابت خسارات به متعهد له پرداخت مي‌شود بر حسب مورد اين پرداخت مي‌تواند بدل انجام تعهد باشد يا نباشد مثلاً در اجراي قرارداد امتناع كند مكلف است مبلغ فلان بابت خسارات مقطوعاً به طرف اول پرداخت كند.

1)  مي‌توان براي دير پرداختن وجه خسارات تأخير تآديه مبلغ يا درصدي را در نظر گرفت. 5) اگر در قرارداد اقساط باشد آن مشروط نشود مي توان شرط كرد كه در صورت تأخير در پرداخت هر قسط مابقي اقساط حال شود.

«نحوة تنظيم تضمين ها و انواع آن»

وقتي قرارداد متعقد مي‌شود كه موضوع آن  انجام كاري يا ساختن چيزي باشد براي متعهد له اين ترديد وجود دارد كه ممكن است متعهد له  به قول خود وفا نكند كه در انجام تعهد تأخير روا دارد لذا مواردي بايد در قرارداد بعنوان ضمانت مورد نظر قرار گيرد.

الف) تضمين پيش پرداخت: معمولاً ضمن امضاء قرارداد اصولاً مبلغي به عنوان پيش پرداخت به متعهد يا فروشنده پرداخت مي‌شود كه طبعاً طبق قرارداد بايد اين مبلغ براي اجراي قراداد هزينه شود. اين تضمين ممكن است ضمانتانمه بانكي چك يا سفته باشد. (ضمانتامه بانكي. سندي است كه به موجب آن بانك در مقابل ذنيفع ضمانتنامه متعهد مي‌شود به محض و به صرف اعلام او (متعهد له) مبلغ ضمانتامه را به وي بپردازد.

چك تضميني! معمولاً بدون تاريخ گرفته مي‌شود چون تاريخ گردد فاقد جنبه كيفري مي‌باشد بهترين تضمين بعد از پيش پرداخت از متعهد ضمانتنامه بانكي است.

ب) تضمين حسن انجام كار اين ضمانتانمه ممكن است به صورت ضمانتانه بانكي چك سفته يا وجه نقد باشد كه براي خسارات اتفاقي براي كار در نظر گرفته مي‌شود.

ج) تضمين نگهداري تعمير و نگهداري و رفع اشكالات احتمالي ساختمان موضوع قرارداد به مدت يكسال پس از تحويل موقت به عهدة طرف دوم است كه مدت 24 ساعت نفر اول با ابلاغ نفر دوم بايد اقدام به تعمير و نگهداري نمايد.

روش حل اختلاف (داوري)

1-  شرط داوري به حق صلح و سازش است: ممكن است طرفين به داور يا داوران علاوه بر حق داوري حق صلح و سازش هم به جنبه كه داوران حق دارند براي خاتمه دادن به اختلافات برخي از حقوق هر يك از طرفين را به طرف مقابل صلح كنند طرفين داوران حق صلح و سازش نيز تغضيض گردد. كردند. راي داور كه با حق صلح و سازش صادر شده باشد همانند گزارش اصطلاحي دادگاه‌ها يا صلحنامه رسمي اجرا شود. اگر داور انتخاب نشود چنين نوشته مي‌شود كه هر اختلافي كه در تغيير يا اجراي اين قرارداد حادث شود از طريق داوري حل و فصل خواهد شد. هرگاه در تفسير يا اجراي اين قرارداد اختلافي بروز كند موضوع با داوري آقا … به نشاني به عنوان داور مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد رأي ايشان براي طرفين قطعي و لازم الاتباع و لازم الاجراست. داور منتخب با امضاء ذيل اين قرارداد قبولي داوري را اعلام مي دارد.

 

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*