۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : جرم شناسی

اقسام جرم شناسي

 اقسام جرم شناسي تعاریف متفاوتی از جرم شناسی شده است، اما تعریف ساده و جدیدی که ساترلند (جرم شناس بنام) از جرم شناسی ارائه داده است؛ بر اساس این تعریف جرم شناسی عبارت است از: «مطالعه عوامل بزهکاری»[1]. به طور کلی مباحث جرم شناسی حول محور، بزه، بزهکار و

نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي بر جرم‌زدايي

نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي بر جرم‌زدايي جرم عملي است که از سوي انسان‌ها در جامعه وقوع مي‌يابد و چون نمي‌توان از تأثير متقابل انسان و جامعه در يکديگر اغماض کرد، ناچار بايد براي اتخاذ سياست کيفري صحيح به عوامل اقتصادي و اجتماعي توجه داشت؛ زيرا بسياري از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قبيل پايين […]

اعتیاد هنوز جرم است

«اعتیاد دیگر یک جرم نیست بلکه یک بیماری تلقی می شود.» در روزهای اخیر این جمله در همه اماکن مربوط به معتادان از اماکن ساماندهی گرفته تا انتظامی و دادگاه ها شنیده می شود، چه آن را یک قاضی در مقابل زنی بگوید که از اعتیاد همسرش به تنگ آمده و چه مقامی از سازمان […]

جرم شناسی تحقیقی

نظریه بکاریا که یکی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک بود توانست سیاست کیفری در فرانسه را تغییر دهد و انتظار می رفت که سطح ارتکاب جرم را کاهش دهد . و از وقوع جرم جلو گیری کند ولی در واقع مشکلی که وجود داشت همین بود که هیچ روش آماری وجود نداشته که روند ارتکاب جرم […]

قلب سکه

نویسنده : ابوالفضل عبدالله زاده یکی از مصادیق جرایم علیه نظام اقتصادی کشور، دخل وتصرف متقلبانه در سکه رایج داخلی یا خارجی به گونه ای است که شرایط مورد نظر قانونگذار محرز شده باشد . بطور کلی در سایه تامین آسایش عمومی در یک جامعه ، افراد آن در روابط متقابل ازاعتماد و اطمینان بیشتری […]