۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آثار قراردادهاي اداري نسبت به طرفين

 آثار قراردادهاي اداري نسبت به طرفين  هر قراردادی كه در حوزۀ حقوق منعقد می‌شود، دارای آثار و حقوق و تكالیفی نسبت به طرفین قرارداد است. قراردادهای اداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.  منظور از اثر عقد این است كه هر یك از متعهدین نسبت به تعهدات منعقد در قرارداد، مسئول است و باید آن […]

اعمال اداري دو جانبه يا قراردادي

 اعمال اداري دو جانبه يا قراردادي اعمال اداری دو جانبه به معنای اعمالی است كه؛ منسوب به ادارات دولتی با طرفی دیگر از این اعمال، می‌باشد.[1] اعمال اداری دو جانبه در اصطلاح به معنای قراردادها (یا اعمالی) است كه؛ لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده و برای تأمین پاره‌ای […]

اعمال اداري

اعمال اداري عمل اداری، عمل مأمور دولت در سمت اداری خود است. این عمل به صورت افعال و جوارح نیست؛ بلکه تصمیمات اداری و دستورات رؤسای ادارات عمل اداری است.[1] اعمال حقوقی دولت را می‌توان از چند جنبه طبقه بندی كرد. برای مثال می‌توان اعمال حقوقی

آثار قراردادهاي اداري (effects of contract administrative

 آثار قراردادهاي اداري آثار قرارداد اداری به آثار قراردادهایی گفته می‌شود كه، لاقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده؛ به منظور تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود.[1]

قراردادهای دولتی

 قراردادهای دولتی حقوق قراردادهاي دولتي مقدمه : بحث ما راجع به حقوق قراردادهاي دولتي است . با وجود اينكه نظام حقوقي قراردادهاي دولتي بسيار متفاوت از قراردادهاي خصوصي ( غير دولتي ) است ؛ ولي اين بحث كمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هاي آموزشي دانشگاههاي كشور ما جاي نگرفته است . البته […]