۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق اساسی

قانون اساسی کشور کره

فصل اول: مقررات كلي اصل اول 1- جمهوري كره يك جمهوري دمكراتيك است. 2- حاكميت جمهوري كره متعلق به مردم است و تمامي اختيارات دولت از مردم ناشي مي‌گردد.

آشنایی با نظام قضایی آلمان

1) دادگاه های محلی (بخش) در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از ۳ هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ […]