۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

تعیین مال غیرمنقول به عنوان مهریه همسر

مشاوره حقوقی «مَهر» توافق مالی ضمن نکاح است و کم و کیف آن باید مورد توافق زوجین باشد، فرق ندارد که چه مالی موضوع «مَهریه» قرار گیرد بلکه هر مالی که ارزش اقتصادی داشته باشد، می‌تواند مورد توافق زوجین به عنوان مهریه باشد. وی بیان کرد: از جمله اموال مورد توافق در مهریه، مال غیرمنقول […]

مطالبه مهریه با توجه به قانون جدید

علت اصلي وضع تاسيسات قانوني جديدي در خصوص مطالبه دين خصوصاً مهريه، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانوني و شرعي خود از طريق طرح دعواي مطالبه مهريه بود. بي شک يکي از اهداف وضع قوانين جديد بهتر نمودن اوضاع فعلي و آينده نسبت به قبل از وضع و اجراي قانون جديد مي باشد. از طرفي […]

عده به چه معنایی است؟

مشاوره حقوقی عده مدت زماني است که زن پس از جدايي يا مرگ شوهرش بايد از ازدواج خودداري کند. اين مدت با توجه به نوع پايان ازدواج (مرگ همسر يا طلاق يا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم يا موقت) و شرايط باروري زن يا بارداري او متغير است. مفهوم عدّه يا عدت در لغت به […]

چگونه میتوان نفقه را مشخص کرد

چگونه میتوان نفقه را مشخص کرد حقوق گستر ؛ نفقه به همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني، بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به دليل نقصان يا مرض گفته مي‌شود. براي تعيين ميزان نفقه، بايد ملاک‌ها و معيارهايي را مورد توجه قرار […]

مهریه در عقد نکاح

مشاوره حقوقی رایگان ؛ مطابق ماده 1085 قانون مدني، زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده است، از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود .همچنين قانونگذار در ماده ماده 1082 قانون مدني مقرر کرده است که […]