۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

تعیین مهریه

تعیین مهریه در ظاهر کار ساده‌ای است. خانواده‌‌ دختر تعدادی سکه تعیین می‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکی چانه‌زنی بر سر تعداد سکه‌ها بالاخره به توافق می رسند. اما عده‌‌‌ کمی هم هستند که مهریه عروس را ملک قرار می دهند حال ممکن است این ملک منزل مسکونی باشد یا باغ و زمین زراعی. تعیین  […]

شرط وکالت زوجه در اختیار طلاق

شرط وکالت زوجه در اختيار طلاق طلاق به معناي پايان قانوني ازدواج و جدا شدن همسران از يکديگر است و به دنبال آن، حقوق و تکاليف متقابلي که بين زوجين در هنگام ازدواج وجود داشت، از ميان مي‌رود. طلاق معمولاً وقتي اتفاق مي‌افتد که استحکام رابطه زناشويي از بين مي‌رود و ميان زوجين ناسازگاري و […]

شرط تنصیف دارایی زوج

زن و مردي که مي‌خواهند براي آغاز يک زندگي مشترک پيمان زناشويي ببندند، در هنگام انعقاد عقد نکاح، با يکديگر در خصوص بعضي موارد، توافق مي‌کنند که اين شروط و موارد را مي‌توان در سند رسمي ازدواج ذکر کرد و با امضاي دو طرف، به آن رسميت بخشيد. شرط تحصيل، شرط اشتغال و شرط تقسيم […]

مطالبه مهریه و بحث مستثنیات دین

همواره محکوم‌له يا طلبکار مجبور است با توسل به حکم يا دستور مراجع قضايي يا ثبتي، اموال بدهکار يا مديون را معرفي و توقيف کرده و به مزايده بگذارد و نهايتاً طلب خود را از آن وصول کند. از طرفي هم محکوم‌عليه يا همان شخصي که حکم عليه او صادر شده است، طبق شرع مقدس […]

تاریخچه تحولات قانونی طلاق در ایران

به باور بسياري از حقوقدانان نامدار، خانواده اجتماع مقدسي است که در تنظيم آن فقط ابزار حقوقي کارآمد نخواهد بود بلکه دخالت عوامل ديگر از جمله عواطف پاک انساني همانند عشق و مهرباني ، از خود گذشتگي و مسئوليت پذيري بسيار پررنگ خواهد بود و هرگاه دخالت اين عوامل کمرنگ شود چراغ خانواده بي فروغ […]