۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

قرارداد هی نفتی جدید

بيش از يک سال است که مسئولان دولتي از مدل جديد قراردادهاي نفتي مي گويند. قراردادهايي  که قرار است با شرايط جديد و متفاوت از بيع متقابل که قبلا بر اساس آن با خارجي ها کار مي شد، عرضه شود تا در بازار رقابتي تر شده در سال هاي اخير جذابيت هاي سرمايه گذاري در […]