۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق کار

قرارداد کار

حقوق گستر ؛ قرارداد کار از جمله عقودي است که مي‌تواند به هر شکلي اعم از کتبي و شفاهي منعقد شود، اگرچه در شرايط تغيير کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرايط مورد توافق با کارفرماي قبلي وجود دارد اما ترديدي نيست که شرايط اساسي صحت عقد بايد در قرارداد کار رعايت شود. قرارداد کار […]

کارگران در هنگام انعقاد قرارداد این موارد را رعایت کنند

 در روابط کارگر و کارفرما مسایل بسیاری مطرح است که اگر طبق اصول و رویه صحیح انجام نشود، ممکن است به تضییع حقوق یکی از این دو طرف منجر شود. در قرارداد کار باید تمام جزییات تعیین شود اعم از اینکه کار به صورت تمام وقت است یا نیمه وقت، شب کاری است یا نوبت […]

كارگر

كارگر كارگر در لغت به معنای كار كننده و كسی كه در كارخانه یا كارگاه كار می‌كند و مزد می‌گیرد به كار می‌رود، و در مقابل كارفرما قرار دارد.[1] در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از كارگر، كسی است كه در برابر كار مزد می‌گیرد و […]

قراردادكار

قراردادكار در حقوق ایران، قبل از پیدایش قانون كار، مقررات حقوق مدنی، بر روابط كار حاكم بود و روابط كارگر و كارفرما مشمول مقررات حقوق مدنی و عقد اجاره اشخاص قرار داشت.   تا آن كه قانون كار «قراردادكار» را تأسیس كرد؛ اصطلاح جدیدی كه امروزه در حقوق كار، همه كشورها به كار می‌رود.

كارفرما

كارفرما     كارفرما در لغت به معنای صاحب­كار، صاحب­ كارخانه، آن كه به كاری فرمان دهد و نیز كسی كه دستور كار بدهد، آمده است و در مقابل كارگر می­باشد. در اصطلاح حقوقی نیز كارفرما كسی است كه دیگری را اجیر كند تا به دستور وی كاری معین را انجام دهد.    تعیین كارفرما، […]