۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق کار

سازمان بین‌المللی كار

سازمان بین‌المللی كار     عواملی كه به ایجاد حقوق كار و تصویب قوانین كار در داخل كشورها منجر شد، انگیزه‌ای برای پدید آمدن ملاك‌های جهانی درباره مسائل كار شد تا آن كه «سازمان بین‌المللی كار (I.L.O) » به دنبال كوشش‌های فردی و جمعی گوناگون، در پایان جنگ جهانی اول و ضمن عهدنامه صلح ورسای […]

هیات تشخیص اداره کار

هیات تشخیص اداره کار              رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در صورت عدم سازش بین طرفین، از طریق هیات […]

كارفرما

كارفرما كارفرما در لغت به معنای صاحب كار، صاحب كارخانه، آن كه به كاری فرمان دهد و نیز كسی كه دستور كار بدهد، آمده است و در مقابل كارگر می‌باشد.[1] در اصطلاح حقوقی نیز كارفرما كسی است كه دیگری را اجیر كند تا به دستور وی كاری معین را انجام دهد.[2]

حقوق كار

حقوق كار دربارۀ تعریف حقوق كار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجایی كه دیدگاه‌های اجتماعی و فكری حقوق‌دانان در این مورد این رشته از علم حقوق یكسان نیست، بنابراین با توجه به تعریف‌های پیشنهادی حقوق‌دانان كشورهای صنعتی می‌توان حقوق كار را این چنین تعریف نمود. «حقوق كار بر كلیه روابط حقوقی كه از انجام […]

حقوق مصرف كنندگان در قوانين موضوعه

كارگران براي احقاق حقوق خويش سال‌هاي سال مبارزه كرده‌اند. توليدكنندگان نيز در قالب بنگاه‌ها و به بهانه حمايت از توليد، انواع حمايت‌ها را پشت سر خود احساس مي‌كنند. در برابر اين دو گروه شايد مصرف‌كنندگان هستند كه به امان خدا رها شده‌اند يا حداقل سابقه طرح حمايت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه […]