۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق کار

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد. از جمله پرسش هاي دست اول مي توان موارد زير را برشمرد:ضرورت تغيير […]

قانون کار

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی ماده 1 كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند. ماده2 كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار […]

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي دكتر عزت الله عراقي استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد . مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي […]

کارگران پاره وقت

جايگاه حمايتي كارگران پاره وقت در قانون كار مقدمه با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتي ، كليه ساختارهاي اجتماعي در غرب در هم نورديده شد با روند انقلاب گونه صنعتي به تدريج نياز صنايع ، قشر عظيم و تحت سيطره كشاورزان لومپن را به شهرهاي صنعتي و مركز صنايع كشيده و […]

اخلاق کار و انواع آن

اخلاق کاری مجموعه‌اي از اصول و ارزش‌هاي معنوي که درستي يا نادرستي رفتار فرد يا گروه را معين مي‌کند، اخلاق کاري ناميده مي‌شود. اين ارزش‌ها معيارهاي خوبي يا بدي رفتارها و تصميم‌ها را مشخص مي‌سازند. به عبارت ديگر، اخلاق چگونگي حيات و روش زندگي انسان است مجموعه‌اي از اصول و ارزش‌هاي معنوي که درستي يا […]