۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : متون فقه

خلاصه درس متون فقه باب قضا

حقوق وکالت خلاصه درس متون فقه باب قضا . به دلیل پیام های مکرر دوستان عزیز مبنی بر ارائه منبع و یا نوشتن خلاصه ای از مباحث متون فقه بر آن شدیم تا در این قسمت خلاصه از مبحث قضا کتاب شرح لمعه را در اختیار شما عزیزان قراردهیم . از شما عزیزان تقاضا مندیم […]