۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : اصول فقه

وضع الفاظ

سخن مدیر : از این پس سعی می شود نکات و خلاصه ای از دروس تخصصی رشته حقوق در سایت قرارداده شود به امید یادگیری و یادآوری بیشتر برای بنده و دیگر دوستان گرامی . لطفا با نظرات خود ما را در این امر یاری نمایید . مبحث : وضع الفاظ وضع الفاظ یعنی قراردادن […]

منطوق و مفهوم

اصول – منطوق و مفهوم سيد جعفر بوشهري استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است . موجودات جهان اعم از اينكه مجرد باشند يا ماده كلي باشند يا جزئي داراي دو موجود متمايز وجود از يكديگر كه يكي وجود خارجي است و ديگري وجود ذهني. وجود خارجي هر شيئي مركب است از […]

منطوق و مفهوم – مفهوم صفت

منطوق و مفهوم – مفهوم صفت سيدجعفر بوشهري استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع  www.lawgostar.com مجاز است . هرگاه موضوع قضيه با لحاظ صفتي خاص بحكمي محكوم شده باشد پس چون با انتفاء مذكور حكم نيز منتفي ميگردد گوئيم قضيه واجد مفهوم صفت است. مثال اول از فردوسي: الا اي برآورده چرخ بلند چه […]