۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

انحصار وراثت و مراحل پیگیری آن

مشاوره حقوقی انحصار وراثت و مراحل پیگیری آن براي تعيين تکليف ميراث هرکس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين کرد. رسيدگي به اين امر از سوي مرجع قانوني و با رعايت تشريفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و راي صادر شده را «تصديق يا گواهي انحصار وراثت» مي نامند. از کدام مرجع […]

بالا بردن امنیت چک

مشاوره حقوقی بالا بردن امنیت چک 1. چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است، چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند. 2. نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛در حالی که هر چند […]

شکایت به دلیل عدم پرداخت شارژ آپارتمان

مشاوره حقوقی بر اساس ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود و هرگاه مالک یا […]

اقامتگاه Domicile

مشاوره حقوقی اقامتگاه Domicile اقامتگاه (Domicile) رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی (politico juridique) که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند[1]. از نظر قانون مدنی « […]

تحصیل و یا ترک تابعیت ایران از سوی زوج چه تاثیری بر تابعیت سایر اعضای خانواده دارد؟

مشاوره حقوقی تحصیل و یا ترک تابعیت ایران از سوی زوج چه تاثیری بر تابعیت سایر اعضای خانواده دارد؟ تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام آزادی افراد، اصولا قانون‌گذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند. تحصیل تابعیت، همان به‌دست […]