۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

تعيين سن در دوران جنيني

موضوع بحث : تعيين سن در دوران جنيني تايپ : احسان نصوحي منبع : پزشكي قانوني ، دكتر فرامرز گودرزي و دكتر مهرزاد كياني قابل توجه مدیران وب سایت ها و وبلاگ ها : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد و در غیر اینصورت هیچ گونه رضایتی از سوی ما […]

جراحت هاي ناشي از اجسام نوك تيز و اجسام برنده

موضوع : جراحت هاي ناشي از اجسام نوك تيز و اجسام برنده تايپ : احسان نصوحي منبع : پزشكي قانوني ؛ دكتر فرامرز گودرزي و دكتر مهرزاد كياني قابل توجه مديران وب سايت ها و وبلاگ ها : استفاده از مطالب فقط با ذكر منبع www.lawgostar.com مجاز مي باشد و در غير اينصورت هيچ گونه […]

چگونگي اجراي حكم اعدام

موضوع بحث : چگونگي اجراي حكم اعدام تايپ : احسان نصوحي منبع : پزشكي قانوني ؛ دكتر فرامرز گودرزي – دكتر مهرزاد كياني تذكر : به دليل صرف وقت براي تايپ مطالب استفاده از آنها فقط با ذكر منبع www.lawgostar.com مجاز مي باشد .

اعمال پزشكي از ديدگاه قانون – مصونيت قانوني در اعمال پزشكي

اعمال پزشكي از ديدگاه قانون – مصونيت قانوني در اعمال پزشكي بغير از آنچه از مسئوليت پزشك كه در پيش بيان شده مي توان بر عليه پزشك به سبب افشاي راز و افترا دعواي حقوقي مطرح نمود ولي نسبت به قسمتي از آنها پزشك مصونيت دارد. اي دعاوي و مصونيتها شامل دو بخش مي باشند: […]