۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

حقوق اخلاق پزشكي(بيواتيك) و اصلاح جنسيت

مقاله حاضر از دو بخش تشكيل شده بخش مقدماتي كه شامل مطالب عمومي مربوط به بيواتيك مي باشد و بخش دوم كه به بررسي يكي از مسائل اين علم يعني اصلاح جنسيت مي پردازد. بخش مقدماتي بيواتيك چيست؟ واژه بيواتيكBioéthique) يا (Bioethic كه مدتي است در دائره المعارف هاي علوم پزشكي، اخلاق و حقوق ديده […]

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي (2)

چكيده در فقه اسلامي پزشك امين جامعه است و فعلي را كه بر روي مريض انجام مي دهد، از روي احسان است؛ «و ما علي المحسنين من سبيل» و ««هل جزاء الاحسان الا الاحسان»، بنابراين در قبال خسارت ناشي از درمان او ضمانتي ندارد. فقهاي شيعي، گاهي چنين استدلال كرده اند كه طبيب شرعاً موظف […]

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي (1)

چكيده ماده 319 قانون مجازات اسلامي ايران كه بر اساس شرع مقدس اسلام تدوين شده است، مي گويد: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند به اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو […]

جنبه‌هاي اخلاقي و قانوني خطاي پزشكي

خطاي پزشكي يكي از مباحث بسيار مهمي است كه از جنبه‌هاي مختلف پزشكي، اخلاقي و حقوقي قابل بحث و بررسي است. طبيعتا فعاليت و حرفه‌اي كه پزشكان دارند نمي‌تواند خالي از خطا و اشتباه باشد، به‌طوري كه امروزه صدمات و عوارض و همين‌طور مرگ‌هاي ناشي از خطاي پزشكي يكي از معضلات مطرح در رشته پزشكي […]

جرایم پزشکی

یکی از موارد مورد بحث درحقوق پزشکی، تخلفات و جرایم پزشکی است. پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا نماید، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش گردد. در […]