۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان

حقوق وکالت روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان قبل از آنکه به روشهاي حقوقي تضميني حقوق زندانيان پرداخته شود، ضرورتاً به بيان اجمالي از واژه زندان وزنداني و چرائي پيدايش و ضرورت آن مي پردازيم.‏ از ديرباز و از زماني که جامعه از ترکيب واحدهاي خانواده شکل گرفته و بوجود آمده، نظامات يا مقرراتي بمنظور حفظ […]

تاريخچه و اهداف تأسيس كانون اصلاح و تربيت

حقوق وکالت بزهكاري كودكان نوجوانان و روشهاي خاص اصلاح و تربيت آنان با توجه به شرايط سني و اجتماعي و علل و انگيزه هاي غالبا متفاوت بزهكاري در اين قشر با ساير بزهكاران بزرگسال ، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددكاران اكثر جوامع شده و در نهايت موجب گرديد تمهيداتي […]

کانون اصلاح و تربیت

تاريخچه و اهداف تأسيس كانون اصلاح و تربيت بزهكاري كودكان نوجوانان و روشهاي خاص اصلاح و تربيت آنان با توجه به شرايط سني و اجتماعي و علل و انگيزه هاي غالبا متفاوت بزهكاري در اين قشر با ساير بزهكاران بزرگسال ، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددكاران اكثر جوامع شده […]

پيامدهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان

پيامدهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار زندانيان دكتر محمد صالح وليدي عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسی مقدمه مسأله و شناخت آن بي ترديد پيش بيني و اجراي قوانين و مقررات جزائي در هر جامعه ، به عنوان وسيله اي براي صيانت از حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي موضوعي است […]

نواقص زندانها

ترجمه : غلامرضا كيانپور بواسطه افزايش روز افزون انواع معيني از جرائم در سالهاي اخير عده اي از دانشمندان را عقيده بر اين است كه زندانها نتوانسته اند وظيفه اصلي خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعي در تامين آسايش زندانيان بسيار جلو رفته اند و از همين رو روز بروز بر تعداد […]

نگاهي به آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها

نگاهي به آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها نوشته دكتر مرتضي كلانتريان يكي از وظائف اساسي دادگستري مبارزه با چرم مي باشد . از مدتها پيش ، در سراسر جهان ، و از جمله در ايران ، به اين نتيجه رسيده اند كه تنها با مجازات جنبه بدوي و […]

كار در زندان و نقش آن در باز پروري زندانيان

كار در زندان و نقش آن در باز پروري زندانيان نویسنده : محمد علي اردبيلي  از دير زمان ، به كار گماردن زندانيان و واداشتن آنها به انجام كارهاي پرزحمت و توانفرسا ، نوعي كيفر و مكمل عقوبتهايي به شمار مي آمد كه زندانيان در انتظار آن بودند . در امپراطوري روم قديم زندانيان محكوم […]

زندان وعلوم مربوط به زندانها

 اين مقاله قسمتي از سختراني آقاي دكتر علي رفعتي بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان كرمانشاه است كه دراجتماع قضات دادگستري استان كرمانشاه ايراد شده است. 1-تعريف موضوع مقاله مربوط به زندان است كه اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires ميباشد . مسلما پس از نامبردن كلمه زندان يك تجسم ذهني بوجود ميآيد كه زندان عبارتست از […]

زندان , هنر تنبيه يا مجازات قانوني

زندان , هنر تنبيه يا مجازات قانوني نویسنده : سيد عباس پور هاشمي مقدمه: مثلث قانون جرم , و مجازات از دير باز در اجتماعات انساني نقشي اساسي داشته است . از زماني كه انسانها پا ار عرصه جامعه بدوي فراتر گذاشتند و در وادي جامعه مدني گام نهادند, همواره قانون و حقوق در درون […]