۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی سال 93

حقوق وکالت دکتری حقوق خصوصی در این قسمت سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی سال 93 برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است . سوالات دوره دکتری بیشتر مفهومی و مسئله ای هست که شرکت کننده باید به نحوی مسلط به همه مباحث حقوقی حقوق خصوصی باشد که دچار مشکل نشود . بهتر […]

سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی سال91

حقوق وکالت دکتری حقوق خصوصی در این قسمت سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی سال 91 برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است . سوالات دوره دکتری بیشتر مفهومی و مسئله ای هست که شرکت کننده باید به نحوی مسلط به همه مباحث حقوقی حقوق خصوصی باشد که دچار مشکل نشود . بهتر […]

سوالات آزمون مشاوران سال 90

حقوق وکالت آزمون مشاوران در این قسمت سوالات آزمون مشاوران سال 90 برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است . نکاتی در مورد سطح سوالات آزمون های حقوقی : آزمون ها به نحوی طراحی می شوند که هر شخصی که مدرک حقوقی دارد چه لیسانس و یا بالاتر حتی اگر مطالعه ای […]

سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد93

حقوق وکالت در این قسمت سوالات آزمون کارشناسی ارشد 93 آزاد برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است . نکاتی در مورد سطح سوالات آزمون های حقوقی : آزمون ها به نحوی طراحی می شوند که هر شخصی که مدرک حقوقی دارد چه لیسانس و یا بالاتر حتی اگر مطالعه ای هم […]

سوالات آزمون قضاوت سال 92

حقوق قضاوت وکالت در این قسمت سوالات آزمون قضاوت سال 92برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است . باید خاطرنشان کنم که در آزمون وکالت سال 93 طرح سوال در خصوص درس آئین دادرسی کیفری ، معیار قانون مصوب 78 است . نکاتی در مورد سطح سوالات آزمون های حقوقی : آزمون […]