۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

منابع آزمون وکالت سال 96

منابع آزمون وکالت سال 96 منابع آزمون وکالت بسم الله الرحمن الرحیم در موقع ثبت نام برای آزمون های حقوقی ، از سوی سازمان سنجش و یا مراجع ذی ربط منابع درسی به صورت سرفصل محور معرفی میشوند و نه منبع محور . به این معنا که کتاب درسی مشخصی برای طرح سوال معرفی نخواهد […]

ضرورت استفاده از وکیل در محاکم

ضرورت استفاده از وکیل در محاکم چگونه می توان پذیرفت که درمان فقط کار طبیب یا آهنگسازی، حرفه موسیقیدان است… ولی دادخواهی یا دفاع، از هر کسی ساخته باشد؟! قانونگذار به خاطر استدلا ل فوق بلکه به لحاظ خطیر بودن امر دفاع از حقوق مردم است که تصدی حرفه وکالت را مستلزم شرایط متعدد دانسته […]

بررسي قانون نظارت بر رفتار قضات

بررسي قانون نظارت بر رفتار قضات قضات دادسراي نظامي در سلسله نشست هاي قضايي خود به بررسي قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/۷/۱۳۹۰پرداختند.  ماده (1):  هر چند كه عنوان قانون به نحو اطلاق « نظارت بر رفتار قضات» است و رفتار قضات اعم است از رفتار شغلي و سازماني و غير آن، اما با […]

وکالت دادگستری در فرانسه

وكالت دادگستري در فرانسه وكلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج ، […]