۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

توقیف کردن اموال

هرگاه كسي از ديگري طلبي داشته يا مالي به او امانت داده باشد اما پس از مدتي نامبرده (شخص امانت‌دار يا بدهکار) از موقعيت خود سوء‌ استفاده كرده و بخواهد با حيف و ميل اموال يا پنهان كردن آن از استرداد دين يا مال خودداري كند و در نتيجه وصول آن مال از او ممكن […]

دادرسي فوري در قانون آيين دادرسي مدني جلوگيري از ورود خسارت به خواهان

دادرسي فوري يک دادرسي استثنايي است که در موارد خاص انجام مي‌شود. در اين گونه موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسي اختصاري متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتيجه مطلوبي نمي‌رسد بلکه ممکن است خسارات جبران‌ناپذيري نيز متوجه خواهان شود. از اين رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسي فوري […]

شیوه تعیین بهای خواسته در دعوا

در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در موارد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که فرد خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند و در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با […]

ادعای جعل در دعوای حقوقی

یکی از موضوعاتی که در دفاع از پرونده های حقوقی ممکن است طرح گردد ادعای جعل نسبت به سندی است که یکی از طرفین بعنوان دلیل یا مدرک ادعای خود ارائه میدهد.به استناد ماده 523ق.م.ا.ت جعل ومصادیق آن توصیف و جرم انگاری شده است . به استناد ماده 1284 ق.م سند عبارت است از نوشته […]

تجدیدنظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف

هدف از ایجاد شوراهای حل اختلاف که در سال های اخیر به وجود آمدند، کاستن از حجم پرونده های ورودی کم اهمیت به محاکم و پرهیز از اطاله دادرسی و نیز جایگزین نمودن سیستم صلح و سازش در اینگونه دعاوی بود. حال آنکه پس از مدتی این شوراها نه تنها از هدف غایی خویش فاصله […]

پذیرش اعتراض شخص ثالث در دادگاه

اعتراض در لغت و در اصطلاح حقوقی به معانی مختلفی نظیر خرده گرفتن و ایراد گرفتن آمده و ثالث کسی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد. معمولاً شخصی که ممکن است از رای صادر شده زیان ببیند، یکی از طرفین دعوا است. اما گاهی اشخاص […]

دعوای خلع ید

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، […]

دادگاه در چه صورت میتواند حکم صادره را تغییر دهد؟

پس از اينکه حکمي از سوي دادگاهي صادر شد، اصل بر قطعي بودن آن است و نمي توان تغييري در آن ايجاد کرد. اين در حالي است که در مواردي ممکن است ايرادي در حکم صادره مشاهده شده و به همين دليل، تغيير آن ضروري باشد. قاعده فراغ دادرساصل آن است که دادگاه نمي تواند حکمي […]

دادگاه در دعاوي فني و تخصصي چگونه تصميم گيري مي کند؟

روزانه در دادگاه ها دعاوي متعدد با موضوعات متنوع از سوي شهروندان مطرح مي شود که تعداد زيادي از آنها مربوط به مسايلي است که مردم در زندگي روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در اين ميان، برخي از اين دعواها داراي جنبه فني و تخصصي است که به دليل محدود بودن […]

تسلط بر مال متعلق به ديگران بدون داشتن مجوز قانوني

دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلابه جامعه است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب ها متفاوت است. از […]