۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

ضابطین دادگستری و وظایف آنها در کشف جرم

در این نوشته با ضابطین دادگستری در کشف جرم و وظایف هریک آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوخی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب […]

نظام های دادرسی دنیا

در این نوشته شما با نظام های دادرسی دنیا ؛ نظام اتهامی ، نظام تفتیشی ، نظام مختلط و نظام دادرسی اسلامی آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از […]

وظايف دادسرا در امور مدني در فرانسه

نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دكتر صدرزاده افشار  1- منشاءو جنبه تاسيسي دادسرا در فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي پادشاه2،يكي پس از ديگري ،از سده سيزدهم ببعد پديدار شدند. درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوي دفاع ميكردند: وكلاي […]

اعاده دادرسی(ماده 272 ایین دادرسی کیفری)

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی […]

ادله اثبات قصاص

فصل اول : تئورى سزادهى قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مى‏شود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص […]