۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آئين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري

 آئين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري آئین دادرسی از دو قسمت آئین و دادرسی تشکیل شده است: از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌‌رود[1]. البته تعریف دیگری که از آئین […]

حق حيات Right to life

 حق حيات Right to life حق حیات مشابه بسیاری از حقوق مندرج در اسناد بین المللی مورد تعریف قرار نگرفته اما این اصطلاح در مقایسه با سایر اصطلاحات از معنای نسبتاً روشنی برخوردار است. بدین ترتیب وقتی گفته می‌شود كسی حق حیات دارد بدان معناست كه آن فرد حق زندگی دارد و زندگی‌اش مصون از […]

احاله Reduction

 احاله Reduction معمولا در هر کشور دو قسم قانون وجود دارد یکی قانون داخلی آن کشور و دیگر قانون بین المللی آن، چنانکه در ایران قانون راجع به «اهلیت» قانون داخلی و قانونی که به موجب آن « اهلیت هرکس تابع قانون دولت متبوع اوست»[1] قانون بین المللی ایران محسوب می‌شود. وجود این دو قانون […]

آپارتايد Apartheid

 آپارتايد Apartheid واژه آپارتاید (Apartheid) از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است و در واقع به معنای سیستمی از تبعیض نژادی، مذهبی و قومی و جداسازی اجتماعی می‌باشد که غالباّ به وسیله طیف اکثریت(حاکم) نسبت به گروه اقلیت اعمال می‌شود.[1] چنین نظامی غالبا با جداسازی فیزیکی و سرزمینی نژاد‌ها و محروم ساختن […]

کمیته ضد شکنجه

کمیته ضد شکنجه کمیته ضد شکنجه از جمله مهمترین نهاد‌های مبتنی بر معاهدات[1] بین المللی محسوب می شود که بر اساس مقررات کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار‌ها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( 1984 )[2] تأسیس گردیده است. این کمیته در کنار ارگان‌های دیگری چون کمیته حقوق بشر[3]، کمیته رفع تبعیض […]