۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

اصول اساسي درباره استقلال قوه قضائيه Basic Principles on the Independence of the Judiciary

 اصول اساسي درباره استقلال قوه قضائيه Basic Principles on the Independence of the Judiciary اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[1] در ماده 10 و میثاق بین […]

اعلاميه اصول اساسي رفتار با زندانيان Basic Principles for the Treatment of Prisoners

اعلاميه اصول اساسي رفتار با زندانيان Basic Principles for the Treatment of Prisoners زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین المللی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سر می‌برند، امکان نادیده گرفتن آن‌ها و تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی شان بیش از دیگر گروه‌های […]

بازداشت Detention

بازداشت Detention یکی از اصطلاحاتی که در عرصه حقوق بشر و به ویژه در اسناد حقوق بشر با آن مواجه می‌شویم، اصطلاح «بازداشت» است. این اصطلاح به صورت منفرد و ترکیبی در اشکال گوناگونی چون «بازداشت خودسرانه»، «افراد تحت بازداشت»، «اشخاص تحت بازداشت»، «بازداشت اشخاص» و… در مواضع مختلفی یافت می‌شود. به عنوان نمونه اعلامیه […]

آيين شكايت (دادخواهي) Petition/ Complaint Procedure

آيين شكايت (دادخواهي) Petition/ Complaint Procedure هم زمان با تدوین و تصویب اسناد حقوق بشری، این دغدغه اساسی نیز مد نظر بوده كه چگونه می‌شود با ایجاد و وضع مكانیزم‌ها و ساز و كارهایی موجبات اجرای اسناد حقوق بشری را فراهم آورد و حمایت موثری از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر كه مورد شناسایی قرار […]

پروتكل دوم اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

پروتكل دوم اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي «حق حیات»[1] به عنوان یكی از حقوق اساسی و بنیادین بشری در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[2] و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[3] مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال «مجازات اعدام»[4] به عنوان مجازاتی كه سالب […]