۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق تجارت

قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

آثار ورشکستگي بر تاجر بسيار وسيع است‌، برخي از اين آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادي مربوط مي‌شود، بعضي از آثار به بستانکار و برخي ديگر نيز به جامعه بازمي‌گردد. در مورد آثار ورشکستگي بر تاجر و شرکت تجاري، بايد گفت يکي از مواردي که به نفع تاجر ورشکسته بوده، اين است که از پرداخت […]

چک ، سفته و برات

در قانون تجارت، اسناد تجاري تعريف نشده اند، اما حقوقدانان براي اين اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده اند. اسناد تجاري، به معني عام، به تمامي اسنادي گفته مي شود که بازرگانان در روابط تجاري استفاده مي کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادي مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، […]

بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل

 چکیدهتحول اقتصادی و توسعه در ایران، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد  با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد. در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران […]

شرکت هاي دانش بنيان

اگرچه در قانون تجارت هفت نوع شرکت از نظر حقوقي تعيين و برشمرده شده است، اما موضوع شرکت ها و موسسات دانش بنيان  از سال 89 به عنوان گونه جديدي از شخصيت حقوقي وارد نظام حقوقي کشور شد. ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنيان در کنار رشد و توسعه پارک هاي علم و فناوري ضرورت […]

شیوه اعلام ورشکستگی

ورشکستگي به عنوان يکي از مفاهيم مطروحه در حقوق تجارت، از يک نظر داراي وصف حقوقي و از نظر ديگر داراي وصف جزايي است و رسيدگي به امر ورشکستگي با تقديم دادخواست صورت مي گيرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگي در نتيجه تقصير يا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقيب و مجازات […]