۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

نمونه رای استرداد مبلغ اضافه دریافتی

در این نوشته شما با نمونه رای دادگاه در موضوع استرداد مبلغ اضافه دریافتی آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل  از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده […]

نمونه قرار استماع شهادت شهود

در این قسمت شما با نمونه قرار استماع شهادت شهود آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد و در غیر اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد .

نمونه درخواست صدور اجرائیه جهت پرداخت وجه چک

در این نوشته شما با شیوه نوشتن درخواست صدور اجرائیه جهت پرداخت وجه چک آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل  از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده […]

نمونه رای دادگاه در خصوص تمکین

در این نوشته شما با نمونه ای از رای دادگاه در مورد تمکین آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل  از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از […]