۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آخرین مطالب

اجاره حيوانات animals rent

 اجاره حيوانات animals rent اجاره در لغت به معنای پناه دادن، امان دادن و رهانیدن است.[1] و در اصطلاح اجاره به عقدی[2] گفته می‌شود که به موجب آن، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌‌‌‌‌‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌‌‌‌‌‌گویند. (ماده 466 قانون مدنی) مورد […]

آثار افلاس

آثار افلاس افلاس در لغت عبارت است از بی‌چیز شدن، نادار شدن، تنگدستی و بینوایی و ورشکستگی.[1]افلاس در اصطلاح حقوقی عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست.[2] شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده است و عدم قدرت او را به پرداخت دیونش، احراز نموده مفلَس […]

ارث Heritage / Inheritance

ارث Heritage / Inheritance ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو می‌شود. پر واضح است که آگاهی قبلی بر قواعد کلی حاکم بر این مسأله، می‌تواند کمک شایانی در زمان مواجهه‌‌ی با آن باشد. ما نیز به […]

اصل نسبي بودن قرارداد (privity of contract rule)

اصل نسبي بودن قرارداد (privity of contract rule) هر قراردادی با انعقاد، وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می‌كند كه اشخاص ثالث نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. اصل نسبی بودند قرارداد بدان معناست كه قرار صرفاً در مورد طرفین آن مؤثر است. یعنی كسانی كه اراده آنها یا نمایندگان آنها عقد را بوجود آورده است؛ یا […]

ارث خنثي

ارث خنثي ارث در لغت  به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است[1]و همچنین به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد.[2] در اصطلاح حقوقی مقصود از آن، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت به ورّاث او می‌باشد.[3] قانون‌گذار در کلام خود کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را […]

فعال سازی پوسته
قالب شما فعال نیست!

جهت فعال سازی پوسته آدرس دامنه خود را برای پشتیبان ارسال کنید.

پوسته جهت نصب روی یک دامنه خریداری شده است برای دامنه های بعدی باید مجددا خریداری نمایید.