۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آخرین مطالب

شورای امنیت و صلاحیت قانونگذاری آن

عنوان مقاله : شورای امنیت و صلاحیت قانونگذاری آن نوشته شده توسط :سيد جعفر حسيني سازمانهای بین المللی از ارکان عمده نظام جهانی عصر ما هستند و این سازمانها و آشنایی با آنها، موجب آگاهی بیشتر از کارکرد نظام بین المللی است، ضرورت شناخت نظام جهانی و ارکان و وظایف آن، از آنجاست که این […]

قتل از موانع ارث

عنوان مقاله : قتل از موانع ارث است نوشته : دكتر ابوالحسن محمدي قال (ص) “لاميراث للقاتل” ” قتل از موانع ارث است ” ( قانون مدني ) آنچه دراين مقاله مي خوانيم: مقدمه صور مسأله اثر قتل عمدي غير مشروع در ارث علت حرمان قاتل از ارث دليل انساني حكم مسأله قتل عمدي مشروع […]

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

عنوان مقاله : قاعده حرز در سرقت مستوجب حد نویسنده : دكتر سيد مصطفي محقق داماد مقدمه: از شروطي كه براي قطع يد سارق متذكر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت ديگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمي شود مگر اينكه مال مسروقه را حرز خارج شده باشد. از اين رو […]

طريقه كشف جعل در عصر حاضر – پيدايش خط و انواع آن2

عنوان مقاله : طريقه كشف جعل در عصر حاضر – پيدايش خط و انواع آن. نویسنده : محمود سرشار ادامه از شماره قبل چه عواملي اسلوب خط را تشكيل ميدهد جعل چيست و براي كشف آن چه بايد كرد عواملي كه در جعل بيش ازهر چيز بايد مورد نظر واقع شود عبارتند از : 1- […]

طريقه كشف جعل در عصر حاضر – پيدايش خط و انواع آن 1

عناون مقاله : طريقه كشف جعل در عصر حاضر – پيدايش خط و انواع آن نویسنده : محمود سرشار چه عواملي اسلوب خط را تشكيل ميدهند جعل چيست وبراي كشف آن چه بايد كرد ده روز قبل جناب آقاي سيدهاشم وكيل رئيس كانون وكلاء دادگستري تهران از لحاظ اهميت موضوع جعل و كثرت آن در […]

فعال سازی پوسته
قالب شما فعال نیست!

جهت فعال سازی پوسته آدرس دامنه خود را برای پشتیبان ارسال کنید.

پوسته جهت نصب روی یک دامنه خریداری شده است برای دامنه های بعدی باید مجددا خریداری نمایید.