۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آخرین مطالب

اعاده دادرسی(ماده 272 ایین دادرسی کیفری)

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی […]

ادله اثبات قصاص

فصل اول : تئورى سزادهى قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مى‏شود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص […]

نحوه رسيدگي و مراجعه به دادگاه

مطابق ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب را در امور مدني رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در حساسيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد . بنابراين اصل بر صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به دعاوي از جمله […]

امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته

به نام خدا در پی رد درخواست تعرفه مال توسط ثالث در یکی از دادگاههای عمومی حقوقی تهران در صدد پاسخ به این سئوال هستیم که آیا امکان دخالت ثالث در عرصه تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟در بررسی که به عمل می آید مبانی زیر مورد نظر است: 1- پرداخت دین مدیون توسط ثالث […]

استرداد دعوا توسط واخوانده

با فسخ راي مرحله غيابي و صدور قرار رد دعوا در پي درخواست استرداد دعوا توسط واخوانده در يكي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي تهران در صدد پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا امكان استرداد دعوا در پي واخواهي براي خواهان مرحله رسيدگي غيابي و واخوانده فعلي وجود دارد يا خير؟در راي صادره هيچ […]

فعال سازی پوسته
قالب شما فعال نیست!

جهت فعال سازی پوسته آدرس دامنه خود را برای پشتیبان ارسال کنید.

پوسته جهت نصب روی یک دامنه خریداری شده است برای دامنه های بعدی باید مجددا خریداری نمایید.