حقوق |وکالت | مشاوره حقوقی |حقوق گستر| وکیل | سایت حقوق|کارتحقیقی حقوق

کانال رسمی در تلگرام telegram.me/lawgostar (( در این کانال مطالب حقوقی از جمله : آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی حقوقی ، مطالب درسی ، اخبار حقوقی ارسال میشود )) برای پیوستن به کانال ، این شماره را سیو 09136457406 و سپس در تلگرام برای بنده متنی را ارسال کنید تا اد شوید. درضمن چون ویژگی کانال در نسخه جدید تلگرام میباشد باید ابتدا نرم افزار خود را بروز رسانی کنید

اثبات قتل

در این نوشته به اثبات قتل و راه های ثبوت قتل در دادگاه می پردازیم .

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب سایت را دارند حتما منبع این مطالب www.lawgostar.com را ذکر نمایند و در غیر اینصورت مدیریت سایت یرضایتی در قبال استفاده از مطالب را ندارد و شرعا و قانونا حرام می باشد .

برابر ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : ۱- اقرار ۲- شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضی .

اقرار

در حقوق خصوصی اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است . زیرا طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی ، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود می باشد . وجود اقرار از یک طرف ، قاضی را مکلف به اتخاذ تصمیم موافق میکند و از طرف دیگر ذینفع در اقرار را از تهیه هرگونه دلیل دیگری برای اثبات دعوا خود بی نیاز می سازد .

ولی در امور جزایی به ویژه در تعزیرات ، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای موثر بودن آن باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند . بنابراین اعتبار اقرار نهایتا بستگی به نظر دادرسان دارد .

صحت در اقرار

اقرار وقتی دلیل و حجیت است که هدف از انجام آن کشف حقیقت باشد . اولین وظیفه قاضی بررسی و تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است . قاضی نمی تواند اقرار را در نظر بگیرد مگر اینکه هیچ گونه شک و تردیدی روی صداقت آن احساس نکند . زیرا اصل تعاون و همبستگی بین افراد یک قوم و قبیله به شدت حاکم است و لذا صحت اقراری که بتواند دلیل قطعی مجرمیت تلقی گردد باید مورد توجه و دقت قاضی قرار گیرد .

تعداد دفعات لازم برای اقراری که بتواند مستند حاکم قرار گیرد ، در جرائم مختلف متفاوت است . در قتل و محاربه و افساد فی الارض یک مرتبه ، در شرب خمر و سرقت دو مرتبه و در زنا چهار مرتبه است .

یکی از مهمترین راه های اثبات قتل در دادگاه اقرار است . با اقرار به قتل عمد ، گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود . اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد باشد . بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ، هازل ، نائم و بیهوش نافذ نیست . ولی اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هریک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند . حال اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این درحالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهایی اولی بوده است .

شهادت

شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) . شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است .

برای آنکه شهادتی قابل اعتبار باشد جمع شرایط پنجگانه زیر در آن الزامی است :

۱- برخورداری شاهد از قوای عقلائی .

۲- لزوم شاهد عینی بودن گواه : گواه باید شاهد عینی واقعه باشد .

۳- فقدان رابطه قرابت بین شاهد و ذی نفع : در حقوق اسلام شهادت پدر له و علیه فرزند قبول می شود ولی شهادت فرزند علیه پدر محل تردید است .

۴- فقدان رابطه کینه و دشمنی آشکار بین شاهد و متهم .

۵- داشتن عدالت : شاهد باید عادل باشد .

قسامه

قسامه نوعی سوگند است که برابر اصول مورد قبول در بعضی از کشورهای اسلامی فقط در موارد مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد و می توان آن را در مورد قتل به شرح زیر تعریف نمود :

(( قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مجنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد )) . به طور مثال می توان حالتی را فرض کرد که در محلی مسکونی جنازه بیگانه ای کشف شود و در آنجا هیچ کس قاتل را معرفی نکند . آنگاه کسان کجنی علیه سوگند را به پنجاه نفر از ساکنین محل به انتخاب خود واگذار نمایند . این پنجاه نفر موظفند نزد قاضی حاضر و اعلام نمایند : (( من به خدا سوگند می خورم که این فرد را نکشته ام و شخصی که او را به قتل رسانده است نمی شناسم )) .

علم قاضی

در مورد استناد قاضی در حکم به علم خود نظرات فقها متفاوت است .  در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم یعیین شده است و یا اصولا راههای ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلائل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه نماید .

————————-

گردآورنده و تایپ : احسان نصوحی

————————-

منبع : گلدوزیان ، ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی