۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : آماده سازی تحقیقات حقوقی

تعلیق تعقیب در امور کیفری

تعلیق تعقیب در امور کیفری نویسنده : بابک عمرانی طالقانی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است .

رویه قضائی

در این نوشته شما با رویه قضایی به صوراجمالی آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب سایت را دارند […]

عناوین سرقت تعزیری

در این قسمت شما با بعضی عناوین سرقت تعزیری : مستلب ، مختلس ، محتال ، منبج و طرّار آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از عزیزان تقاضا داریم […]

راهزنی

در این نوشته شما باتعریف راهزنی و شرایط و ارکان این جرم آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب […]