۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : اتحادیه اروپا

جايگاه فرد در حقوق اتحاديه اروپا

حقوق وکالت جايگاه فرد در حقوق اتحاديه اروپا – نگرشي به تاثير مستقيم قوانين اتحاديه اروپادر رابطه با اشخاص خصوصي مقدمه تشكيل پانزده كشور اروپايي بهره و سود جشم گيري از لحاظ سياسي ، اجتماعي و اقتصادي نصيب اين كشور ها و شهروندان آنها گردانيده است . گر چه بايد گفت كه اين تشكل محدود […]

قانون اساسی اتحادیه اروپا

حقوق وکالت عهدنامهٔ تدوین قانون اساسی اتحادیهٔ اروپا آزادی عمل اتحادیه صلاحیت اتحادیه در ۶ حوزه صریحاً صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. این ۶ حوزه سیاست‌هایی هستند که اعضای اتحادیه حق قانون‌گذاری دربارهٔ آنها را از مجالس ملی به اتحادیهٔ اروپا واگذار کرده‌اند. این فهرست از معاهده‌های قبلی تغییری نیافته است: •    یکنواختی حقوق گمرکی •    قوانین […]