۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : جزا

دفاع در برابر اتهام قتل عمد در چه صورتي پذيرفته مي‌شود

دفاع در برابر اتهام قتل عمد در چه صورتي پذيرفته مي‌شود بعد از وقوع جرم قتل با وجود دلايل قوي براي انتساب جرم به متهم، معمولا وي دست به دامان برخي از دفاعياتي مي‌شود که مي‌تواند او را از پاي چوبه دار نجات دهد. وقوع قتل در نبود اراده يکي از اين دفاعيات است. معمولا […]

مكتب كلاسيك حقوق جزا

مكتب كلاسيك حقوق جزا چکيده حقوق يک پديده‌اي اجتماعي است که در کنار تحولات و تکامل جواع بشري حقوق نيز متحول شده و روبه رشد و تکامل بوده است. حقوق جزاء نيز که شاخه از حقوق است در طول دوران تکامل يافته، به طوري که از دوران انتقام شخصي و داگستري خصوصوي به داگستري عمومي […]

امکان محکوميت فرد در تعدد معنوي به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد

امکان محکوميت فرد در تعدد معنوي به مجازات اخف در صورت موقوف شدن مجازات اشد چنان‌چه فعل ارتکابي مشمول تعدد اعتباري باشد، آيا بازپرس، دادستان و دادگاه مکلف به ذکر عناوين مجرمانه به ترتيب در قرار مجرميت، کيفرخواست و حکم هستند يا خير؟ همچنين اگر دادگاه عنوان محکوميت اشد را بدون ذکر عنوان يا عناوين […]

حقوق جزا

حقوق وکالت حقوق کيفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرايشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمايتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانين جزايی آفريننده حقوق برای افراد جامعه نيست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعايت حقوق و ارزشها می‌‌کند. به همين دليل […]

حقوق جزا

حقوق کيفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرايشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمايتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانين جزايی آفريننده حقوق برای افراد جامعه نيست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعايت حقوق و ارزشها می‌‌کند. به همين دليل است که […]

خودکشی

تعريف خودكشي دست بافتن به تعريفي جامع و مانع براي خودكشي كار ساده اي نيست. ملاك كار اكثر كساني كه از خودكشي تعريف كرده اند بر اساس تعريف دوركيم بوده است. دوركيم در سال 1897 تعريف زير را ارائه داد: «خودكشي به هر حالتي از مرگ اطلاق مي شود كه نتيجة مستقيم يا غيرمستقيم عملي […]

تاریخ تحولات کیفری ( قسمت دوم )

  نظام قضائي در دورة‌ پهلوي ( رضاخان 1320-1299 ه.ش ) كودتاي سوم اسفند 1299 ه. ش نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود كودتاي مزبور كه به تدبير عوامل بيگانه صورت گرفت فصل نويني در تاريخ ايران گشود. اهميت اين رخداد در تحولات بعدي بيشتر به رهبر نظامي كودتا وابسته است به […]

اصل صحت عمل غير

اصل صحت عمل غير دكتر ابوالقاسم گرجي در حقوق اسلام چند قاعده وجود دارد كه در همه آنها شارع مقدس به صحت عمل خاص غير، ياعمل خود انجام دهنده حكم كرده است. گاهي هم اين حكم به صحت در مورد عمل يا اعمالي است به طوركلي اين قواعد گرچه نامهاي مختلف دارد ولي ما در […]

دعوی مدنی در دادگاه جزایی

دعوي مدني در دادگاه جزا از دكتر يحيي ستوده رئيس شعبه 5 دادگاه جنائي مركز صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده […]