۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : جنگ

مرگ های ناشی از سلاح گرم

چكيده امروزه استفاده از سلاحهاي گرم موجب مرگ بسياري از افراد به صورت اتفاقي، خودكشي و دگركشي ميگردد. مشخصات جراحات و زخمهاي ايجاد شده به عواملي چون: نوع سلاح، گلوله، مهمات، فاصله دهانه لوله از محل اصابت گلوله، كمانه كردن مسير اصابت عبور مرمي از ميان لباسها و محل اصابت به بدن و مسير عبور […]

حقوق جنگ

حقوق وکالت حقوق جنگ  مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل جنگ و توسل به زور جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل […]