۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : حقوق ایران

بررسی حکم سنگسار در فقه و حقوق بشر

بررسی حکم سنگسار در فقه و حقوق بشر وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمينه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گير کاهش مي‌دهد به گونه‌اي که در حد يک تهديد مؤثر باقي مي‌ماند. بخش اول  چکيده  زناي محصنه، اگر با شرايطي بسيار سخت‌گيرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار […]

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

حقوق وکالت تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي […]

ابراء در حقوق ايران و انگليس

حقوق وکالت ابراء در حقوق ايران و انگليس چكيده اصطلاح فقهي و حقوقي ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند. مقاله حاضر نيز اين مهم را بررسي […]

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

حقوق وکالت اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي بانيان مكتب تحقيقي Positivstie جرم را يك نوع بيماري اجتماعي دانسته معتقدند همانطور كه بدن انساني در مقابل حملة ميكروبهاي بيماري از خود دفاع نموده واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كساني […]

استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان

حقوق وکالت آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان استرداد مجرمين و نحوة اجراي آن توسعه روزافزون وسايل حمل و نقل اعم از زميني – هوايي، وجود انواع مختلف ارتباطات بسياري از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بين كشورها وجود داشته ازميان برداشته است تجارت – مطالعات […]