۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : سند اپارتمان

نمونه سند خرید آپارتمان

قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته (در حال احداث) در اينجا، نمونه سند خريد ساختمان (يا آپارتمان) در حال احداث را ملاحظه خواهيد كرد. توجه خواهيد نمود كه هدف اصلي و مسيري كه در سراسر قرارداد دنبال شده بستن راه فرار فروشندگان و از بين بردن احتمال استنكاف ايشان از تنظيم سند رسمي بوده است. بديهي […]