۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : شركت تضامني، شركت نامه، اساسنامه، سهم الشركه

شرکت تضامنی

شركت تضامني تضامن به معنای ضامن یکدیگر شدن است.[1] یکی از شرکت‌های تجاری نام‌ برده شده در قانون تجارت، شرکت تضامنی می‌باشد. شرکت تضامنی شرکتی است که، برای امور تجاری توسط حداقل دو نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. بارزترین مشخصه این شرکت تضامنی بودن مسئولیت شرکای آن می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که دارایی شرکت […]

تاسيس شركت تضامني

 تاسيس شركت تضامني شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری توسط حداقل دو شخص با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.[1] این نوع شرکت با تنظیم شرکت‌نامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها […]

اداره شركت تضامني

اداره شركت تضامني طبق قانون تجارت، شرکت تضامنی توسط مدیر یا مدیرانی که به‌وسیله شرکا انتخاب می‌شوند اداره می‌شود. بنابراین، انجام هر فعالیتی توسط شرکت، بدون انتخاب مدیر غیرممکن خواهد بود و هر معامله‌ای که به‌نام شرکت انجام شود، چه توسط شریک و چه توسط مدیر شرکت، فضولی بوده و تابع مقررات معامله فضولی است […]