۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : عقد اذنی

مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف

حقوق وکالت مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي از دو طرف مي دانيم كه زنده بودن و اهليت داشتن از شرايط اساسي انعقاد يا نفوذ هر قرارداد است. زيرا, مردگان نه شخصيت حقوقي دارند نه توان اراده كردنو محجوران نيز يا صلاحيت تصميم گرفتن را به دليل سلب قوه ادراك […]