۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : قرارهای نهایی صادره در دادسرا

قرارهای نهایی صادر از دادسرا

در این نوشته شما با قرارهای نهایی : قرارمنع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب و قرار مجرمیت آشنا می شوید . تایپ: احسان نصوحی تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از عزیزان تقاضا داریم در صورتی […]