۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : مستاجر

سرقفلی چیست

سرقفلی سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌کند سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به طور عادی کسب کنند اما برای فروش سرقفلی یک ملک، باید نکاتی  را رعایت کرد. در بیانی جامع، سرقفلی چنین تعریف شده است: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌کند […]

وصول مطالبات استیجاری

وصول مطالبات استیجاری روابط استیجاری یکی از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاوی شایع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گستری را به خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اختصاص د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. یکی از این د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاوی، مطالبه اجاره بها و اجرت المثل استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره است. اجاره بر اساس تعریف ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 466 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی، عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ اجاره‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه را موجر […]

روابط حقوقي مالک و مستاجر

روابط حقوقي مالک و مستاجر در جوامع شهري و همزمان با افزايش هزينه‌هاي مربوط به خريد خانه، روند اجاره‌نشيني رو به افزايش است و به دليل نبود آگاهي از حقوق مربوط به اين عقد، مشکلات مختلفي براي طرفين پيش مي‌آيد. خبرگزاري «ميزان» در اين گزارش به شرح کوتاهي از قوانين مربوط به عقد اجاره پرداخته […]

بينه

 بينه این واژه، مؤنث بَین به معنای «آشكار و نمایان»است. واژۀ بینه و مشتقّات آن در قرآن به همان معنای لغوی، و بیشتر در گزارش معجزات پیامبر به كار رفته است. مراد از بینه شهادتی است كه شرع آن را حجّت و معتبر می­شمارد، و مدّعی برای اثبات مدعای خود می­تواند، آن را ارائه كند. […]

دادخواست تخلیه آپارتمان به لحاظ انقضای مدت اجاره

حقوق وکالت دادخواست در این قسمت نمونه دادخواست تخلیه عین مستاجره برای استفاده شما عزیزان نوشته شده است . توجه داشته باشید که دادخواست باید بر روی فرم چاپی که از سوی دادگستری ارائه می شود تنظیم شود شما می توانید برای تهیه این برگ به دفتری که برای این موارد تهیه شده در دادگستری […]

انتقال عین مستاجره به غیر توسط مستاجر در عقد اجاره

حقوق وکالت اجاره انتقال عین مستاجره به غیر توسط مستاجر در عقد اجاره . سوال : مستأجري بدون اذن انتقال به غيره عين مستأجره را براي همان شغل به ديگري انتقال داده انتقال گيرنده به كسب يا پيشه جديدي در عين مستأجره اشتغال دارد مالك به جهت تغيير شغل دادخواست تخليه مطرح نموده آيا مي‌توان […]

فروختن ملک با بیع نامه عادی و اجاره دادن آن

 حقوق وکالت اجاره فروختن ملک با بیع نامه عادی و اجاره دادن آن. ملكى كه داراى سندرسمى است با بيعنامه عادى به ديگرى فروخته‏شده و خريدار آن را به اجاره مى‏دهد و در پايان مدت اجاره تقاضاى تخليه آنرا مينمايد. آيا مستأجر مى‏تواند باتوجه به مواد22 – 47- 48 قانون ثبت به عدم مالكيت موجر […]

اجاره نامه

اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني) موجر: خانم/ آقاي……فرزند…..به شناسنامه شماره………به نشاني………شركت……..ثبت شده به شمارة……….به نشاني…………با مديريت…………به موجب روزنامه رسمي شماره…………مورخ وكيل موجر خانم/ آقاي………..كه با اختيار حاصله از وكالتنامة شماره……..مورخ……..تنظيمي در دفترخانة ………اين اجاره نامه را امضاء كرده است.

آیا حق سرقفلی قابل اسقاط است؟

اگر مستاجر ضمن عقد اجاره تصریح نماید که وجهی از بابت سرقفلی به موجر نپرداخته است و هنگام تخلیه مورد اجاره حق دریافت سرقفلی را ندارد آیا این امر مسقط سرقفلی او خواهد بود یا نه؟

درخواست تخلیه عین مستاجره

سوال : باتوجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و آئین نامه اجرایی آن مصوب جلسه 1378/2/19 هیات وزیران ، آیا درخواست تخلیه نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟ و هزینه دادرسی آن چه مقدار است ؟