۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : مسولیت کیفری

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

حقوق وکالت تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي […]

مسولیت مدنی و انواع آن

حقوق وکالت مسولیت مدنی و انواع آن تعريف مسووليت مدني: ازسوي حقوقدانان تعاريف متعددي درموردمسووليت مدني به شرح زيرشده است : دکترعبدالمجيداميري قائم مقامي مي گويد«درزبان حقوقي جز در موارد استثنائي منظور ازمسووليت مدني تعهد جبران خسارت است »دکترحسينقلي حسيني نژاد مي گويد:« الزام به ترميم نتايج وارده مسووليت مدني است»

مسئوليت كيفري و مدني غير رشيد

موضوع : مسولیت کیفری و مدنی غیر رشید تایپ: احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز میباشد .  يكي ديگر از محجورين غير رشيد مي باشد. واژه غير رشيد با سفيه مترادف است. سفيه در لغت به معني جاهل و احمق است و در فقه و حقوق مدني به […]