۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : مقالات حقوق تطبیقی

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

حقوق وکالت تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي […]

مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مؤلف

حقوق وکالت مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مؤلف در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها و به هم نزديک‌تر شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مالکيت‌ فکري از اهميت خاصي برخوردار شده است. حق مؤلف به 2 نوع معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يک سلسله امتيازهاي غيرمالي […]