۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : نفقه اقارب

مطالبه نفقه افراد بالغ غیر رشید

حقوق وکالت نفقه سوال : اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟ نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (14/10/85): در خصوص مطالبه نفقه گذشته توسط اشخاص مذكور در فرض سئوال از طريق اقامه دعوي حقوقي بايد گفت؛ با توجه به قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد: «… اقارب نسبت […]

نفقه نزدیکان ( اقارب ) در قانون مدنی ایران

نفقه نزدیکان ( اقارب ) در قانون مدنی ایران نویسنده:مرتضی محمدحسینی طَرقی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) قرابت معمولا بر سه گونه است:”نسبی”که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛”رضاعی”که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و”سببی”که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با […]

نفقه اقارب دین است یا مواساه ؟

از مسائل مورد ابتلاء در محاكم كشور موضوع نفقه اقاربست كه بلحاظ شفاف نبودن قانون مدني روش متفاوتي در محاكم ديده مي شود . در ماده 1206 قانون مدني آمده زوجه در هرحال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده  … ولي اقارب […]

نفقه زن

نفقه زن برابر ماده 1106 قانون مدنی (( در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است )) . ماده1107 قانون مدنی : (( نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ، از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل ، وهزینه های درمانی و بهداشتی و خادم […]