آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضایت او جایز است؟

0001

حقوق

وکالت

قضاوت

رهن

آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضایت او جایز است؟

پاسخ:

فروش عین مرهونه بدون اذن مرتهن مصداق تصرفاتى است که با حقوق مرتهن منافات دارد بنابراین طبق ماده 793 قانون مدنى جایز نیست هر چند حقوق او نسبت به عین مرهونه محفوظ باشد.

– رأى وحدت رویه شماره 620 مورخ 76/8/20 هیات عمومى دیوانعالى کشور: « مطابق مواد قانون مدنى گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمى‏شود لکن براى مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینى و حق عینى و حق تقدم ایجاد مى‏نماید که مى‏تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتى که منافى حق مرتهن باشد نافذ نخواهدبود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافى حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور درجائى که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلى مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتى است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأى شعبه چهاردهم دیوانعالى کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونى تشخیص مى‏شود این رأى وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائى مصوب تیرماه 1328 براى شعب دیوانعالى کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.»

1 دیدگاه دربارهٔ «آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضایت او جایز است؟»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن