اجاره ملک با بیع نامه عادی

0001

حقوق

وکالت

اجاره

اجاره ملک با بیع نامه عادی . ملکى که داراى سندرسمى است با بیعنامه عادى به دیگرى فروخته‏شده و خریدار آنرا به اجاره مى‏دهد و در پایان مدت اجاره تقاضاى تخلیه آنرا مینماید. آیا مستأجر مى‏تواند باتوجه به مواد22 – 47- 48 قانون ثبت به عدم مالکیت موجر و سمت او ایراد نماید؟ رویه قضات در رسیدگى به این قبیل دعاوى چیست؟ 

با توجه به ماده 362 قانون مدنى بمجرد وقوع بیع مشترى مالک بیع و بایع مالک ثمن مى‏شود و طبق ماده 339 همان قانون پس‏از توافق بایع و مشترى در بیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مى‏شود. مطابق ماده 473 قانون مذکور نیز لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد. در قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهاى 1356 و 1362 هم از کلمه «موجر» استفاده شده نه «مالک»، لذا کسى که ملکى را از دیگرى اجاره مى‏نماید و تصرفات او متلقى از اجاره دهنده است نمى‏تواند ایراد عدم مالکیت اجاره دهنده را بنماید و به ایراد مذکور توجه نخواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن