جزوه آزمون وکالت
راهنمای نگارش متون حقوقی

نمونه متن اجاره نامه

نمونه متن اجاره نامه

نمونه متن اجاره نامه – در این مطلب از سایت حقوق گستر یک نمونه متن اجاره نامه جهت آشنایی کاربران با محتوای آن قرار گرفته است.

موجر: خانم/ آقاي……فرزند…..به شناسنامه شماره………به نشاني………شركت……..ثبت شده به شماره……….به نشاني…………با مديريت…………به موجب روزنامه رسمي شماره…………مورخ

وكيل موجر خانم/ آقاي………..كه با اختيار حاصله از وكالتنامة شماره……..مورخ……..تنظيمي در دفترخانة ………اين اجاره نامه را امضاء كرده است.

مستأجر: خانم/ آقاي………فرزند……..به شناسنامه شماره………به نشاني………………………………

مورد اجاره: تمامي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان/ يك باب ساختمان واقع در شهر ……….خيابان………كوچه………شماره……….كه مشخصات ثبتي به آن شرح آتي است:

پلاك ثبتي اصلي……….پلاك ثبتي فرعي………..منطقه ثبتي ……….مساحت……….ساير مشخصات…………و تجهيزات و منضمات آن به قرار ذيل است:

1-  وسائل گرمايش و سرمايش: شوفاژ-كولر- فن كويل- تهوية مطبوع مركزي- پكيج حرارتي – بخاري- شومينه- ساير ….

2- برق- آب- گاز- تلفن (به شماره…………)

3- استخر- جكوزي- سونا

4- لوستر- وسائل چوبي غير منصوب (مثل ميز و صندلي و گنجه)- با ذكر تعداد نوشته شود…..

5- پاركينگ و انباري (با قيد مشخصات دقيق نوشته شود)

6- ساير موارد…….

مدت اجاره:………سال/ ماه شمسي كه آغاز آن ………مي‌باشد.

مبلغ اجاره: براي تمام مدت …………ريال معادل………..تومان است كه: (1) مبلغ …………ريال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسيد به موجر پرداخت خواهد شد.. (2) طي ……….فقره چك به موجر پرداخت شد. (3) طي …….فقره سفته به موجر پرداخت شد. (4) مستأجر در اول ماه مبلغ …….ريال به حساب جاري شماره ……….شعبة ………..بانك ……….واقع در ……….واريز خواهد كرد و بريء الذمه خواهد شد (5) ساير روشهاي پرداخت (با تفصيل نوشته شود)………

شروط: 1- مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غير ندارد/ دارد.

2- حفظ و نگهداري مورد اجاره و تجهيزات آن بر عهدة مستأجر است و بايد در انقضاء مدت، مورد اجاره و تجهيزات آن را صحيح و سالم تحويل دهد.

تعميرات جزئي مورد اجاره بر عهده مستأجر و تعميرات كلي با موجر است.

1- پرداخت هزينة آب و برق و گاز و تلفن با مستأجر است.

2- پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان (شارژ- هزينه‌هاي مشترك) بر عهده مستأجر/ موجر است. در صورت تغيير مبلغ از طرف هيأت مديره ساختمان نيز مبلغ جديد مورد قبول و ملاك پرداخت خواهد بود.

3- اسقاط كافه خيارات منجمله غبن به هر درجه‌اي كه باشد از طرفين به عمل آمد.

4- مبلغ ……….. ريال از طرف مستأجر به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت و بين طرفين مقرر شد كه زمان بازپرداخت آن مقارن انقضاء مدت اجاره باشد. در عين حال بين طرفين شرط كه مستأجر حق مطالبة اين مبلغ را نداشته باشد، مگر اينكه محل را تخليه و كليد آن را براي تحويل به موجر آماده كرده باشد. چنانچه مستأجر بابت هزينة آب و برق و گاز و تلفن و هزينه نگهداري (شارژ) بدهكار باشد، بدهي او از مبلغ قرض الحسنه كسر خواهد شد.

5- بين طرفين مقرر شد كه چنانچه مستأجر محل را در انقضاء مدت تخليه و تحيول ننمايد. بابت هر روز تأخير …….. ريال به موجر بپردازد. اين اقلام نيز از وجه موضوع بند 6 كسر خواهد شد.

6- يك برگ سفته به مبلغ ………… ريال ممضي به امضاء مستأجر، بدون تاريخ در اختيار موجر قرار داده شد و بين طرفين مقرر گشت در صورت عدم تخليه ملك در موعد مقرر يا در صورت عدم پرداخت هزينه‌هاي آب و برق و تلفن و گاز و شارژ از طرف مستأجر، موجر مي‌تواند سفتة مذكور را مورخ نموده نسبت به وصول كل آن يا قسمتي از آن به تشخيص خود اقدام كند. وجه التزام تأخير در تخليه و تحويل عين مستأجره، روزانه ………. ريال خواهد بود و چنانچه بدهي مستأجر از مبلغ سفته بيشتر شود، مازاد از طرق قانوني قابل وصول خواهد بود.

7- يك فقره چك به تاريخ/ بدون تاريخ به مبلغ ………..ريال از حساب جاري شماره ……..بانك ………..شعبه از طرف مستأجر در اختيار موجر قرار داده شد. در صورتي كه مستأجر هزينه‌هاي آب و برق و گاز و شارژ را نپردازد. موجر مي‌تواند اين وجوه را پرداخت و از محل چك مستأجر طلب خود را وصول كند. چك مورخ …….در صورتي كه تا تاريخ ………مورد استفاده قرار نگرفته باشد، در تاريخ اخير با چك ديگري با تاريخ روز تعويض خواهد شد. در خصوص چك بدون تاريخ، موجر در مورخ كردن آن به ميل خود مختار و مجاز است.

8-  تأخير در پرداخت اجاره براي موجر حق فسخ اجاره را نسبت به باقيمانده مدت ايجاد مي‌كند و در اين حالت اقساط باقيمانده اجاره بها حال مي‌شود و يكجا قابل مطالبه خواهد بود.

9-  مورد اجاره براي سكونت ……..نفر اجراه داده شده است.

10- تخلف مستأجر از هر يك از شروط و ضوابط اين اجاره نامه براي موجر حق فسخ و تخليه را ايجاد خواهد كرد.

اين اجاره نامه در تاريخ ………با حضور آقايان:

1- ……….فرزند……….به شناسنامه………به نشاني…………

2- ……… فرزند……….به شناسنامه………به نشاني…………

افراد معتمد موجر و مستأجر كه به عنوان شاهد ذيل آن را امضاء كرده‌اند در دو نسخه با اعتبار واحد تنظيم و امضاء مبادله شد. 

امضاء موجر                                            امضاء مستأجر              نمونه متن اجاره نامه

امضاء آقاي ………..(شاهد)                        امضاء آقاي ………..(شاهد)

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر
پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا