اداره تصفیه

اداره تصفیه                                       

 
   تصفیه در لغت به معنای «پاک کردن»، «صاف نمودن»، «رفع اختلاف » و «امری یا کاری را تمام کردن و انتظام بخشیدن»، آمده است؛ از همین رو «تصفیه حساب» به معنای حساب قرض و طلب خود را با دیگری روشن ساختن و پاک کردن، می‌باشد.


  اداره تصفیه؛ اداره‌ای است تابع وزارت دادگستری در حوزه هر دادگاه شهرستان که آن وزارت مقتضی بداند، برای تصفیه امور ورشکستگان تأسیس می شود.
 
وظایف و اقدامات اداره تصفیه
  ماده 8 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر می‌دارد: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود» و ماده 13 همان قانون اضافه می‌کند: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره تصفیه صورتی از اموال ورشکسته برداشته، اقدامات لازم از قبیل مهروموم برای حفظ آن­ها به عمل می‌آورد» بنابراین به محض وصول رونوشت حکم ورشکستگی اداره تصفیه مکلف است اقدامات لازم را برای جمع‌آوری دارایی ورشکسته و وصول مطالبات انجام دهد و بعداً با تهیه صورت بستانکاران، دارایی ورشکسته را بین آنان تقسیم نماید.
  وظایف و اقدامات اداره تصفیه را برای تصفیه امور ورشکستگان می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
  1) اقدامات تأمینی و حفاظتی اداره تصفیه جهت حفظ اسناد و اموال ورشکسته.
  2) صورت برداری از اموال ورشکسته.
  3) تعیین تکلیف اموال و حقوق و اسناد اشخاص ثالث.
  4) مستثنیات دین و نفقه بازرگان ورشکسته.
  5) دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته.
  6) ادامه کار، اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته.
  7) تشخیص دیون ورشکسته و تصدیق مطالبات.
  8) تصفیه اختصاری.
  9) طبقه‌بندی بستانکاران ورشکسته.
 10) فروش اموال ورشکسته و تقسیم وجوه حاصله.
 11) قرارداد ارفاقی.
 12) خاتمه ورشکستگی و اعاده اعتبار.
 
 
 
 
منابع:
 1) عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1381، ص 399.
 2) جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی­حقوق، تهران، گنج دانش، 1380، چاپ یازدهم، ص 157، ش 1266.
 3) ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1380، چاپ چهارم، ج 4، صص 265-264.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن