اعدام برای برخی سازندگان مواد آرایشی

اعدام برای برخی سازندگان مواد آرایشی

ماده سه قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 مقرر می دارد در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده شود، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده، اعدام است.
مواد ارایشی

کسی که فردی را در مکانی می اندازد که چاهی در آن حفر شده و روی آن پوشانده شده است در اینجا حفر کننده چاه که سبب است قوی تر از مباشر (یعنی کسی می باشد که دیگری را در چاه می اندازد) چون مباشر از وجود چاه اطلاع ندارد.

در اضطرار، مباشر که از روی نا چاری کاری را انجام می دهد ضعیف است و سبب که مباشر را ناچار می سازد قوی‌تر است مانند آن که کسی دیگری را بترساند و آن شخص در حال فرار خود را از جایی پرتاب کند.

مواردی که مباشر، حیوان یا عوامل طبیعی باشد مانند اینکه شخصی، دیگری را نزد حیوانی بیندازد و آن شخص از فرار کردن عاجز باشد در اینجا مسئولیت متوجه سبب است یعنی کسی که آن شخص را نزد حیوان انداخته است. در سایر موارد مذکور در ماه یک در صورتی که منجر به فوت شود مجازات مرتکب، سه سال تا پانزده سال حبس جنایی درجه یک است.

در اینجا تولید کننده مواد مزبور سبب است و مصرف کننده آن، مباشر است و سبب قوی تر از مباشر است زیرا مباشر نسبت به موضوع جاهل است و در برابر قاعده اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه سبب است.

نکته‌ای که قابل بحث است اینکه آیا صرفا مجازات موضوع ماده 3 فوق الذکر اعمال می شود یا تولید کننده در صورتی که قصد کشتن مصرف کننده را نداشته باشد باید دیه را بپردازد و یا اینکه هم حکم ا عدام جاری می شود و هم دیه پرداخت می‌شود.

ماده سه قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 مقرر می دارد در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده شود، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده، اعدام است

اگر ملاک زمان حکومت قانون مزبور را مورد توجه قرار دهیم به نظر می رسد که هر دو حکم جاری می شود زیرا رد آ ن زمان علاوه بر مجازات اعدام، خسارتهای مالی و جانی متضرر از جرم نیز به موجب قانون مسئولیت مدنی پرداخت می شود که در حال حاضر به جای مقررات مزبور، پرداخت دیه حاکم شده است.

این استدلال از این جهت تقویت می شود که حکم اعدام حکمی عمومی و مربوط به حاکمیت است و حیت رضایت اولیا دم نیز تاثیری در آ ن ندارد بنابراین ارتباطی با دیه پیدا نمی کند.

استدلال دیگر آن است که هر کسی به اندازه جرمی که مرتکب شده است باید مجازات شود و دراینجا تولید کننده مواد غیر بهداشتی جان انسانی را از بین برده است پس نباید بیشتر از جان او چیزی از وی گرفت و حکم این مسئله شدیدتر از صورتی نیست که به صورت مستقیم کسی دیگری را بکشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن