انتقال عین مستاجره به غیر توسط مستاجر در عقد اجاره

حقوق

وکالت

اجاره

انتقال عین مستاجره به غیر توسط مستاجر در عقد اجاره . سوال : مستأجری بدون اذن انتقال به غیره عین مستأجره را برای همان شغل به دیگری انتقال داده انتقال گیرنده به کسب یا پیشه جدیدی در عین مستأجره اشتغال دارد مالک به جهت تغییر شغل دادخواست تخلیه مطرح نموده آیا می‌توان تخلیه به جهت تغییر شغل را پذیرفت؟

پاسخ : نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه تهران (۲۷/۲/۸۵):

در فرض سؤال دو تخلف انتقال به غیر و تغییر شغل ذکر شده است بنابراین در پاسخ به سؤال مطروحه باید گفت چنانچه مستأجر اول اجازه انتقال به غیر را داشته و اقدام کرده تخلفی صورت نگرفته است بلکه در این وضعیت مستأجر دوم بعنوان جانشین مستأجر اول محسوب می‌شود و طرح دعوی تخلیه بلحاظ تغییر شغل به‌طرفیت نام‌برده قابل پذیرش خواهد بود برعکس چنانچه مستأجر اول حق انتقال به‌غیر را نداشته و اقدام به انتقال عین مستأجره‌ نموده باشد در این صورت به‌لحاظ اینکه رابطه قراردادی بین مالک و منتقل‌الیه وجود ندارد طرح دعوی تخلیه به‌لحاظ تغییر شغل به‌طرفیت وی قابل پذیرش نخواهد بود بلکه مالک می‌تواند به سبب تخلف انتقال به‌غیر طرح دعوی تخلیه نماید.

نظریه دیگر:

تقاضای تخلیه بعلت انتقال به غیر مستلزم پرداخت نصف حق کسب و پیشه است و در این صورت، دعوی به طرفیت مستأجر اول و جدید (متصرف) هر دو اقامه‌ می‌شود ولی تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل در صورت اثبات تخلف، مسقط حق کسب و پیشه است که در اینصورت چون تغییر شغل توسط مستأجر دوم صورت گرفته لذا دعوی بایستی به طرفیت او باشد. البته چنانچه دعوی به طرفیت مستأجر جدید و تحت عنوان تغییر شغل باشد می‌توان گفت موجر با اقامه این دعوی به طور ضمنی انتقال به غیر را پذیرفته و تخلیه ملک منوط به اثبات تخلف مستأجر جدید مبنی بر تغییر شغل خواهد بود در هر حال، تقاضای تخلیه تحت دو عنوان « انتقال به غیر و تغییر شغل» در دادخواست واحد صحیح نیست و موجر مختار است هر راه را که به مصلحت خود دانست همان را از دادگاه بخواهد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن