تشکیل شرکت سهامی خاص

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

تشکیل شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی یکی از مهم‎ترین شرکتهای تجارتی است که در حقوق ایران از جایگاه خاصی برخوردار است.[۱] شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‎شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۲]


شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می‎شود. در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط مؤسسین شرکت تأمین می‎گردد[۳]و تشکیل این نوع شرکت سهامی ساده‎تر از تشکیل شرکت سهامی عام است.
 
مؤسسان شرکت سهامی خاص
مؤسس کسی است که به ایجاد شرکت مبادرت می‎ورزد و بدنبال جمع‎آوری شرکا، اموال و انجام دادن عملیات لازم برای تأسیس شرکت است. مؤسسان نیز باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آنها اشاره می‎شود:[۴]
۱- شرکا باید متعدد باشند. برابر ماده۳ ل.ق در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
۲- مؤسسان باید اهلیت قانونی داشته باشند یعنی بتوانند در اموال خود تصرف نمایند.
اقداماتی که لازم است مؤسسان برای تشکیل شرکت سهامی خاص انجام دهند ذیلاً مورد بررسی قرار می‎گیرد.[۵]
 
الف) امضای اساسنامه
سهامداران شرکت سهامی خاص باید اساسنامه این شرکت را امضا نمایند. البته ممکن است امضای اساسنامه از طریق وکلای سهامداران صورت بگیرد.
 
ب) تعهد سرمایه
حداقل سرمایه‎ی شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می‎باشد که برای تشکیل این شرکت لازم است تمام سرمایه تعهد شود و حداقل سی و پنج درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می‎شود واریز گردد.
درصورتی که بخشی از سرمایه به‎صورت آورده‎ی غیرنقدی باشد، این آورده باید قیمت‎گذاری و تسلیم شود. قیمت‎گذاری آورده غیرنقدی باید با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد.
بعلاوه برابر ماده ۸۲ ل.ق نمی‎توان آورده‎های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. علت این امر نیز حفظ حقوق اشخاص ثالث است زیرا امکان دارد با توافق و تبانی شرکا، این‎گونه آورده‎ها بیش از مبلغ واقعی قیمت‎گذاری شود و این قیمت‎گذاری غیرواقعی به ضرر اشخاصی است که با شرکت معامله می‎کنند چراکه سرمایه‎ی شرکت از همین آورده‎ها تشکیل می‎شود و سرمایه‎ی شرکت هم تنها چیزی است که طلبکاران شرکت می‎توانند روی آن حساب کنند و وثیقه‎ی پرداخت بدهی شرکت به اشخاص ثالث است.
تعهد شرکای شرکت سهامی خاص به پرداخت سرمایه تشریفات خاصی ندارد و تنها کافی است در هنگام ثبت شرکت، همه شرکا اظهارنامه‎ای که نشان‎دهنده‎ی تعهد کلیه‎ی سهام شرکت است را امضا کنند؛ درغیر این‎صورت مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود. (بند۲ ماده۲۰ ل.ق)
 
ج) انتخاب مدیران و بازرسان
تشکیل شرکت سهامی خاص مستلزم انتخاب مدیران و بازرسان شرکت می‎باشد. البته لازم نیست این انتخاب در مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد زیرا در این نوع شرکت، تشکیل مجمع عمومی مؤ‎سس الزامی نیست (ماده۸۲ ل.ق) اما به هرحال مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت نمایند. (ماده۱۷ ل.ق)
برابر تبصره ماده۲۰ ل.ق سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود. (تبصره ماده۲۰ ل.ق) این قیود و شرایط راجع به تأمین سرمایه شرکت سهامی عام توسط مردم که مستلزم انتشار اعلامیه پذیره‎نویسی و اقدامات دیگر مربوط به آن می‎باشد، است اما از آنجا که در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط مؤسسان تأمین می‎شود، به انجام این امور نیازی نیست.[۶]
 
ثبت شرکت
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سِمَت کتبی آنها تشکیل شده محسوب می‎شود اما ثبت این نوع شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی امور مانند استفاده از سرمایه ی شرکت ضروری است.[۷] (ماده۲۲ ل.ق)
برای ثبت شرکت سهامی خاص ارائه اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی است:
 
الف) اساسنامه شرکت که باید به امضای همه سهامداران رسیده باشد.
ب) اظهارنامه‎ای که حاکی از تعهد کلیه‎ی سهام است و گواهینامه بانکی که نشان‎دهنده‎ی پرداخت قسمت نقدی سهام که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای همه سهامداران رسیده باشد.
ج) انتخاب اولین مدیران و بازرسان که باید در صورت‎جلسه‎ای قید و به امضای کلیه‎ی سهامداران رسیده باشد.
د) قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان
ه) ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع شرکت تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
و) نام و مشخصات مدیران و بازرسان اصلی و علی‎البدل، دارندگان حق امضا، نام و مشخصات مدیرعامل که توسط مدیران شرکت انتخاب شده است و حدود اختیار او.[۸]
نکته دیگر این که برای تأسیس شرکت سهامی لازم است مؤسسان برای اموری که شرکت سهامی در آن زمینه فعالیت خواهد نمود و در اساسنامه به عنوان موضوع شرکت قید شده است، از مراجع ذی‎ربط یا اتحادیه‎های صنفی، مجوز یا پروانه کسب دریافت نمایند والا مرجع ثبت شرکتها از ثبت شرکت خوددای می‎نماید.[۹] مرجع ثبت شرکتها در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
 
عدم ثبت شرکت پس از تشکیل
شرکت سهامی خاص باید تا شش ماه پس از تشکیل به ثبت برسد و درصورتی که مدیران شرکت در این مدت شرکت را به ثبت نرسانند، شرکت منحل‎شده محسوب می‎شوند و مرجع ثبت شرکتها به درخواست هریک از مؤسسان یا پذیره‎نویسان، گواهینامه‎ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به‎عمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره‎نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این‎صورت هرگونه هزینه‎ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهدشده باشد بر عهده مؤسسین شرکت خواهد بود. (ماده ۱۹ ل.ق)
 
مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل شرکت
مسئولیت مدنی[۱۰]
درصورتی که مؤسسین شرکت به علت عدم رعایت مقررات قانونی در تأسیس شرکت موجب ورود ضرر و زیان به پذیره‎نویسان و اشخاص ثالث شوند بنا به درخواست هر ذی‎نفع (مانند پذیره‎نویس و مؤسس و اشخاص ثالث) بطلان شرکت به حکم دادگاه اعلان خواهد شد اما مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‎توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و اساسنامه یا مجمع عمومی نمی‎توانند اشخاص ذی‎نفع را از حق اقامه دعوا منع کند. (ماده ۲۷۰ ل.ق) از طرفی چنان‎چه قبل از صدور حکم بطلان شرکت در مرحله بدوی، موجبات بطلان برطرف شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. (ماده۲۷۱ ل.ق)
دادگاهی که به دعوای بطلان شرکت رسیدگی می‎کند، در صورت در خواست خوانده و برای برطرف کردن موجبات این بطلان به او مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد می‎دهد. شروع این مهلت، تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. (ماده۲۷۲ ل.ق) در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت، کسانی که مسئول بطلان شرکت هستند متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است. (ماده۲۷۳ ل.ق)
 
مسئولیت جزایی[۱۱]
اشخاصی که با آگاهی و برخلاف واقع، پذیره‎نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‎نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند به حبس از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. هم‎چنین هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به این مرجع اعلام نماید و یا سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا درصورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد، صادر کند، به مجازات فوق محکوم خواهد شد. (ماده۲۴۳ ل.ق) بعلاوه هر کس اعلامیه پذیره‎نویسی سهام شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. (ماده ۲۴۸ ل.ق)
 
مسئول عدم تشکیل شرکت
مسئولیت مدنی عدم تشکیل شرکت بر عهده مؤسسین شرکت است زیرا آنها نسبت به اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می‎دهند مسئولیت تضامنی دارند و باید از عهده خسارات ناشی از بطلان برآیند.[۱۲] (ماده۲۳ ل.ق)

[۱] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چ۱، ج۲، ص۱۱۵۷
[۲] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چ۷، ج۲، ص۳
[۳] – درحالی که در شرکت سهامی عام، مؤسسین شرکت، قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‎کنند.
[۴] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، ص۱۱۵۹
[۵] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص۵۰
[۶] -حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چ۵، ص۶۶
[۷] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص۵۲
[۸] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص۶۵
[۹] – همان، ص۴۷
[۱۰] – عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چ۱، ج۲، ص۲۶
[۱۱] – عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چ۸، ص۱۰۲
[۱۲] – عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، پیشین، ص۲۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن